Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

 

Gimnazijos steigėjas Vilniaus miesto savivaldybė.
Gimnazija teikia bendrąjį pagrindinį ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą.
Gimnazijoje mokosi 1197 mokiniai.

CAMENIUS


Renginių planas


2015 rugsėjo 3 d. 18.00 val. aktų salėje vyks bendras 5 klasių tėvų susirinkimas

Darbotvarkė:

  1. Trumpas gimnazijos veiklos pristatymas – Direktorė D.Žiurienė
  2. Penktokų adaptacija – dir. pavaduotoja N.Atstopaitė
  3. Psichologinė pagalba – psichologė  L.Lasauskienė
  4. Soc. pedagogė J.Raziulienė
  5. Reikalavimai pamokai – dalykų mokytojai
  6. Susitikimai klasėse