Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

 

Gimnazijos steigėjas Vilniaus miesto savivaldybė.
Gimnazija teikia bendrąjį pagrindinį ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą.
Gimnazijoje mokosi 1197 mokiniai.

CAMENIUS


Renginių planas


 

Vaiko gerovės komisija  kovo 23 – 27 d. gimnazijoje organizuoja  ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2015“.

 Savaitės tikslas – atkreipti gimnazijos bendruomenės dėmesį į patyčių reiškinį mokykloje, nebūti abejingiems patyčioms,  skatinti gerus tarpusavio santykius tarp mokytojų bei mokinių.


 

 


 

 


 
 

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena -  visuomenės susitelkimo ir bendrumo simbolis.

Prieš dvidešimt penkerius metus drąsos, vienybės, ryžto dėka pasiekėme tai, kuo šiandien galime džiaugtis – gyvename laisvoje Lietuvoje.

Nuoširdžiai sveikiname Kovo 11-osios dienos proga. Linkime vienybės, tikėjimo ir prasmingų darbų Tautos, Teisingumo bei Valstybės labui.

Vilniaus Žvėryno gimnazija.

 

 

 

Gerb. tėveliai,

Maloniai kviečiame kovo 10 d. 18.00 val.  į mokinių koncertą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti „Esu aš paukštis, vėtroj nepaklydęs...“. Koncertas vyks gimnazijos aktų salėje. Kviečiame tėvelius dalyvauti ir kartu pasidžiaugti Jūsų vaikų atliekamomis dainomis, šokiais, skaitomomis eilėmis.

Prieš koncertą nuo 16.00 iki 17.45 val. gimnazijoje vyks Atvirų durų popietė. Tėveliai, iš anksto užsiregistravę elektroniniame dienyne pas mokytoją, galės aptarti mokinio mokymosi motyvaciją, elgesį. Taupydami Jūsų laiką, mokytojai pokalbiui su mokinių tėvais skirs ne ilgiau kaip 5–6 minutes. Jei reikės išspręsti iškilusias problemas, prašytume gerb. tėvelių susitarti su mokytojais ir abiem pusėms patogiu laiku susitikti kitą dieną.

Registracijos tvarka

Tėveliai, norintys susitikti su klasės vadovu ar dalyko mokytoju kovo 10 dieną,  elektroniniame dienyne parašo konkrečiam mokytojui laišką, nurodydami pageidaujamą susitikimo laiką (nuo 16.00 iki 17.45 val). Jei pageidaujamas laikas užimtas, mokytojas ir tėvai elektroniniame dienyne derina kitą priimtiną susitikimo laiką. Registraciją dalykų mokytojai elektroniniame dienyne stebės ir laiką derins iki kovo 10 d. 13.00 val. Po susitikimų mokytojai kviečia tėvelius ir patys eina į koncertą.

Dėl komandiruočių, darbo antroje pamainoje ir kitų svarbių aplinkybių Atvirų durų popietę tėvų nepriims šie mokytojai:

1.      D. Gusevienė

2.      R. Tarasevičius

3.      A. Rutkauskienė

4.      D. Mikelienė

5.      S. Motiejūnienė

6.      M. Dubaka

7.      M. Bandalevičiūtė

8.      J. Kokštaitė

9.      R. Simonaitienė

10.  A. Gontienė

11.  O. Bundonienė

12.  D. Blinstrubienė

13.  V. Vaitkienė

14.  G. Narkūnas

15.  D. Karužas

16.  D. Žiurienė

17.  I. Januškevičiūtė

18.  I. Miliukaitė

Kabinetai, kuriuose vyks susitikimai

su tėvais kovo 10 d.

 

Kabinetas

 

Mokytojai

 

101

Jūratė Ušinskienė

 

107

Laura Martinaitienė

Jolanta Patamsienė

105

Nina Žuravliova

Vida Gurklienė, Irena Vološina

109

Andželika Vertelkienė

Regina Medišauskienė

111

Miglė Rudminienė

Palmyra Bieliūnienė

113

Valda Juškevičienė

Laima Dalgėdienė, Vidas Augustinavičius

201

Jolita Kančiauskienė

Vidmantas Kančiauskas, Irma Balsevičienė

203

Sigita Milisevičiūtė

 

204

Auksė Ramoškienė

Birutė Januškienė

205

Živilė Jankauskienė

Jurga Navienė

206

Jurgita Guobienė

Karina Butkutė

207

Aušra Sinkevičienė

Renata  Zarauskienė

212

Elzė  Kavalnienė

Aušra  Keturakienė

301

Daiva Nakutavičienė

Algimantas Adomėnas

302

Ovidijus Kavaliauskas

 

304

Ramūnė  Veikutytė

Rūta  Osipavičiūtė

305

Audronė Šulcienė

Edita Zabarauskienė

306

Aušra Sabaliauskienė

Julius Alekna

307

Vaida  Činčienė

 

401

Nomeda  Atstopaitė

Lina  Vičkačkienė

402

Rimantė  Bukauskienė

 

403

Dalia Poškevičiūtė

Andželika Kučinskienė

404

Asta Paradauskienė

 

405

Laima Kalvelienė

 

406

Ingrida Valavičiūtė

Aušra Kruopienė

407

Birutė Mažintienė

 

408

Odeta Jonykienė

 

409

Aldona Bieliauskienė

Zita Kanapienė

Tikybos kab.

Natalija  Maciulevičienė

Nijolė Gornatkevičė

Pavad.kab.

Vilija  Šilingienė

Arija Melaikienė

R1 

Jonas Ruigys

 

P3

Sigita Butrimienė

 

P4

Rima Tarasevičienė

 

R 2

Gitana Šimanskienė

 

R3

Jaroslavas Rafalovičius

 

Mokytojų kamb.

Visi kūno kultūros mokytojai

 

 

Gimnazijos administracija