Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

2011-2012


Renginys
Lygmuo Mokinio vardas,pavardė Klasė Pasiekimas, vieta,
apdovanojimai
Ruošęs
pedagogas
Anglų kalbos internetinis konkursas „Amber Star“ Tarptautinis L.Nemanis
L.Gerasimavičius
A.Jucevičiūtė
4Gc
3Gd
8b
7 vieta
8 vieta
13 vieta
I.Valavičiūtė
I.Miliukaitė
G.Šimanskienė
Konkursas „Matmintinis“ Tarptautinis V.Strimaitis 1Gd 12 vieta  
Nacionalinis nuotraukų konkursas „Šviesiausia Lietuvos klasė“  Respublikinis   7c Nugalėtojai M.Bandalevičiūtė
Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ Respublikinis A.Daubaraitė
K.Lipnickas
N.Markina
L.Kavaliauskaitė
P.Tursaitė
R.Puidokaitė
A.Musteikytė
R.Musteikytė
D.Senkus
P.Vaitkūnas
G.Dabulskytė
J.Grakalskytė
T.Einorytė
D.Kalvaitytė
S.Šlepikas
A.Vinčaitė
K.Miliauskaitė
P.Januška
G.Iržikevičiūtė
J.Girijotaitė
L.Lisauskaitė
U.Mackonytė
V.Kripaitė

8a
8a
8a
8b
8c
8c
8d
8d
8d
8d
8e
8e
8e
8e
1Gc
1Ge
1Ga
6d
6e
6b
6b
6b
7e

Nugalėtojai G.Šimanskienė
B.Januškienė
A.Kruopienė
I.Januškevičiūtė
Anglų kalbos konkursas „Kalbų Kengūra 2011“ Respublikinis L.Stukonytė
G.Žalaitė
A.Jucevičiūtė
F.Medziukaitė
J.Jankauskas
V.Prelagauskaitė
A.Daubaraitė
L.Kvaščevičius
V.Mikaliūnas
V.Kripaitė
1Gc
1Gc
8b
7d
7c
7e
8a
7c
7d
7e
Auksinės Kengūros diplomas
Auksinės  —//—
Auksinės —//—
Auksinės  —//—
Auksinės  —//—
Auksinės —//—
Sidabrinės  —//—
Oranžinės —//—
Oranžinės —//—
Oranžinės —//—
G.Šimanskienė
B.Januškienė
Konkursas „Matmintinis“ Respublikinis V.Strimaitis 1Gd  5 vieta  
Konkursas „Jūrų kelias 2012“ Respublikinis Š.Karmonaitė
S.Drižys
J.Budrikis
Dž.Misevičius
E.Bertulis
3Gc
3Gd
3Gd
3Gd
3Gd
 5 vieta O.Kavaliauskas
Anglų kalbos internetinis konkursas „Amber Star“ Respublikinis L.Nemanis
L.Gerasimavičius
A.Jucevičiūtė
4Gc
3Gd
8b
6 vieta
7 vieta
9 vieta
I.Valavičiūtė
I.Miliukaitė
G.Šimanskienė
IT internetinis konkursas „Conexum“ Respublikinis J.Balčiūnas
V.Strimaitis
2Gb
1Gd
7 vieta
10 vieta
J.Rafalovič
Filosofijos olimpiada Respublikinis J.Paškevičiūtė 4Gd 7 vieta L.Martinaitienė
IT konkursas Bebras Respublikinis A.Vilčinskas
T.Grakalskis
J.Balčiūnas
U.Mickys
V.Strimaitis
6c
2Gb
2Gb
5b
1Gd
9 vieta
16 vieta
16 vieta
31 vieta
35 vieta
J.Rafalovič
J.Ruigys

IT olimpiada I etapas
 Respublikinis J.Balčiūnas
S.Pocius
V.Rimeika
2Gb
4Ge
4Ge
16 vieta
Dalyvis
Dalyvis
J.Rafalovič
M.Vainius
Rašinių konkursas skirtas Europos DNR dienai Lietuvoje paminėti Respublikinis G.Bagušauskaitė 3Ge VU medicinos fakulteto dekanės premija J.Kančiauskienė
Tarptautinis biologijos dalyko konkursas „Elementum“ Respublikinis E.Gegevičius 2Gb 15 vieta J.Kančiauskienė
Projektas „Žaliosios aplinkos“ konkursas „Šerkšnas“ Respublikinis J.Urbonaitė 2Gd Padėkos raštas J.Kančiauskienė
Fizikos olimpiada Respublikinis V.Strimaitis 1Gd Dalyvis O.Kavaliauskas
9-12 klasių mokinių tiriamųjų kūrybinių darbų konferencija „Aš ir kalba“ Respublikinis V.Strimaitis
A.Solovjovas
1Gd Dalyviai O.Kavaliauskas
V.Činčienė
IT olimpiada Vilniaus m. J.Balčiūnas
S.Pocius
V.Rimeika
2Gb
4Ge
4Ge
I vieta
Dalyvis
Dalyvis
J.Rafalovič
M.Vainius
 Vilnaius miesto tarpmokyklinė astronomijos viktorina „Žvaigždikas 2011“ Vilniaus m.
L.Jočionis
M.Vosyliūtė
T.Kriščiūnas
L.Kodikaitė
2Gc
2Gc
1Gd
1Ge
I laipsnio dipl.
Dalyvio diplomas
Dalyvio diplomas
Dalyvio diplomas
O.Kavaliauskas
D.Nakutavičienė
Matematikos olimpiada Vilniaus m. A.Ovsianas 8b I vieta R.Medišauskienė
Lietuvių kalbos olimpiada Vilniaus m. L.Lisauskaitė 6b I vieta A.Sinkevičienė
8-tų klasių angliško eilėraščio deklamavimo konkursas Vilniaus m. A.Karaliūnaitė 8e Padėka
„The Best Story Teller“
G.Šimanskienė
Viktorina „Mąstai, vadinasi, gyveni“ Vilniaus m. D.Buivydaitė
V.Murėnaitė
Dž.Misevičius
I.Korsakaitė
R.Vaitiekūnaitė

Š.Karmonaitė
V.Beniušis
E.Šilys
A.Bartkus
A.Knyva
3Ga
3Ga
3Gb
3Ga
3Ga

3Gc
3Gc
3Gd
3Gc
3Gb
I vieta

II vietaJ.Patamsienė
Matematikos olimpiada Vilniaus m. L.Jočionis
V.Strimaitis
2Gc
1Gd
II vieta
III vieta
R.Bukauskaienė
R.Osipavičiūtė
Tarpmokyklinis „Protmūšio“ turnyras Vilniaus m. E.Bertulis
G.Baltrušaitytė
D.Norkus
Dž.Misevičius
D.Butkus
E.Šniras
3Gb
3Gd
3Gb
3Gb
3Gb
4Gb
II vieta O.Kavaliauskas
Biologijos olimpiada Vilniaus m. L.Lisauskaitė
D.Norkus
6b
3Gd
II vieta
Padėkos raštas
I.Balsevičienė
J.Kančiauskienė
Fizikos olimpiada 8 kl.
 Vilniaus m. A.Ovsianas 8b III vieta O.Kavaliauskas
Fizikos viktorina „Eureka 2012“ Vilniaus m. L.Ancikevičius
G.Knystautaitė
V.Strimaitis
V.Breivė
E.Gegevičius

1Ge
1Ge
1Gd
2Gc
2Gd

III vieta O.Kavaliauskas
D.Nakutavičienė
Anglų kalbos olimpiada Vilniaus m. L.Gerasimavičius 3Gd 7 vieta  I.Miliukaitė
Prancūzų kalbos olimpiada Vilniaus m. G.Steponavičiūtė 4Ga 8-9 vieta P.Beliūnienė
Geografijos olimpiada Vilniaus m. A.Zdanovičius 4Gd 8 vieta K.Butkutė
4-oji tarpmokyklinė gamtos mokslų konferencija „Aš ant gamtos mokslų slenkščio“
Vilniaus m. V.Strimaitis
A.Solovjovas
S.Stukas
1Gd
1Gd
2Gc
Padėkos raštas
Padėkos raštas
Dalyvis
O.Kavaliauskas
D.Nakutavičienė
Fizikos olimpiada Vilniaus m. V.Strimaitis
V.Breivė
E.Bertulis
1Gd
2Gc
3Gb

Padėkos raštai

O.Kavaliauskas
D.Nakutavičienė
Fizikos olimpiada 8 kl.
Mokyklinis A.Ovsianas
M.Šiaučiulytė
L.Lisauskas
8b
8d
8d
I vieta
II vieta
III vieta
O.Kavaliauskas
D.Nakutavičienė
Fizikos olimpiada Mokyklinis V.Strimaitis
L.Ancikevičius
D.Mikalauskas
T.Steponavičius
V.Breivė

1Gd
1Ge
1Gd
2Gb
2Gc

I vieta
II vieta
III vieta
I vieta
II vieta
O.Kavaliauskas
D.Nakutavičienė
Anglų kalbos olimpiada Mokyklinis L.Gerasimavičius
D.Butkus
A.Knyva
3Gd
3Gb
3Gb
I vieta
II vieta
III vieta
I.Miliukaitė

 

Padėkos raštas