Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

2012-2013


Renginys
Lygmuo Mokinio vardas,pavardė Klasė Pasiekimas, vieta,
apdovanojimai
Ruošęs
pedagogas
IT internetinis konkursas „Conexum“ Tarptautinis V.Strimaitis
J.Balčiūnas
M.Šamburskas
2Gd
3Gc
1Gb
5 vieta
11 vieta
74 vieta
J.Rafalovič
XXIV Lietuvos mokinių fizikos čempionatas Respublikinis V.Strimaitis 2Gd I vieta O.Kavaliauskas
IV rusų kalbos ir kultūros festivalis
Respublikinis S.Mozūra 3Gc I vieta V.Gurklienė
„Kalbų Kengūra 2013“ Respublikinis G.Žalaitė 2Gc Oranžinis diplomas G.Šimanskienė
61-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada Respublikinis V.Strimaitis 2Gd II vieta O.Kavaliauskas
Viktorina „Po žvaigždėtu dangumi“
Respublikinis G.Knystautaitė
L.Kavaliauskaitė
2Ge
1Gb
 II vieta
Dalyvis
O.Kavaliauskas
IT konkursas Bebras Respublikinis M.Strimaitytė
J.Balčiūnas
T.Grakalskis
V.Strimaitis
G.Senkutė
T.A.Stefanovičius
A.Vilčinskas
6c
3Gc
3Gc
2Gd
5a
4G
7e
III vieta
9 vieta
9 vieta
15 vieta
35 vieta
36 vieta
44 vieta
J.Rafalovič
J.Ruigys
Matematikos konkursas „Kengūra 2013“ Respublikinis T.Dailidonis
J.Gagilas
Z.Bitinas
M.Zinkevičius
M.Urbonas
M.Strazdas
J.Balčiūnas
8b
5d
8e
5d
5c
5d
3Gc
4 vieta
8 vieta
16 vieta
32 vieta
38 vieta
44 vieta
49 vieta
 
IT olimpiada Respublikinis J.Balčiūnas
V.Strimaitis
3Gc
2Gd
19 vieta
26 vieta
J.Rafalovič
Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis 2013“ Respublikinis G.Kavaliauskaitė
G.Savickaitė
L.Kavaliauskaitė
A.M.Bučytė
M.Šamburskas
G.Čepelytė
G.Dabulskytė
A.Miliauskaitė
G.Pupalaigytė
S.Puzonaitė
V.Prelgauskaitė
L.Lisauskaitė
P.Januška
P.Perikonytė
A.Padaiga
K.Matijošaitis
V.Šimanskaitė
U.J.Makselytė
U.Mickus
G.Bergerytė
U.Markūnaitė
M.Barzdaitė

1Ga
1Ga
1Gb
1Gb
1Gb
1Gc
1Ge
1Ge
8b
8d
8e
7b
7d
7e
6a
6a
6c
6c
6b
6e
4Ga
3Gb

Nugalėtojai G.Šimanskienė
E.Kavalnienė
B.Januškienė
A.Keturakienė
D.Amosova
G.Narkūnas
R.Čepurnaitė
Z.Kanapienė
Daugiakalbystės olimpiada „Aš kalbu, tu kalbi - mes bendraujame“ Respublikinis V.Vertinska
P.Kinderis
M.A.Liberman
3Ge
4Gc
2Gd
Dalyviai A.Gontienė
Patriotinės dainos žygio konkursas
„Kai lietuviai žygiuoja kovon“
Respublikinis L.Ancikevičius
J.Didika
P.Kantakevičius
J.Katovičius
E.Lavinskas
M.Logminas
J.Petniūnas
A.Slušnys
R.Stankus
L.Stirbys
E.Strogonov
L.Šleikus
R.Vertinskis
2Ge Dalyviai O.Kavaliauskas
Astronomijos viktorina „Žvaigždikas 2012“ Vilniaus m. A.Žilys
G.Knystautaitė
K.Baniulis
U.Jankauskaitė
2Gd
2Ge
1Gb
1Ga
I laipsnio diplomas
Padėka
Padėka
Padėka
O.Kavaliauskas
Prancūzų kalbos konkursas Vilniaus m. A.Šerpytytė 8b I vieta M.Rudminienė
Anglų kalbos konkursas Vilniaus m. L.Stukonytė 2Gc II vieta G.Šimanskienė
Biologijos olimpiada Vilniaus m. L.Gerasimavičius 4Gd II vieta J.Kančiauskienė
Tarpmokyklinė fizikos viktorina „Eureka“ Vilniaus m. V.Strimaitis
L.Ancikevičius
L.Kavaliauskaitė
A.Rasimas
J.Dumčius

2Gd
2Ge
1Gb
1Gb
1Gb

II laipsnio diplomas O.Kavaliauskas
IT olimpiada Vilniaus m. J.Balčiūnas
V.Strimaitis
3Gc
2Gd
III vieta
Dalyvis
J.Rafalovič
Fizikos olimpiada Vilniaus m. T.Dailidonis
V.Strimaitis
8a
2Gd
III vieta
III vieta
D.Nakutavičienė
O.Kavaliauskas
Prancūzų kalbos olimpiada Vilniaus m. P.Kinderis 2Gc 4 vieta M.Rudminienė
Lietuvių kalbos olimpiada Vilniaus m. I.Kanopaitė
G.Viliūnaitė
8d
8c
4 vieta
5 vieta
A.Šulcienė
L.Kalvelienė
Tarpgimnazinės pirmenybės
Vilniaus m. V.Strimaitis
G.Dudėnaitė
G.Daugirdaitė
G.Knystautaitė
J.Perniūnas
M.Vencius
2Gd
2Ge
2Ge
2Ge
2Ge
2Ge
Padėka komandai
O.Kavaliauskas
Viktorina „Matematikos labirintuose“ Vilniaus m. R.Nikitinaitė
G.Čepelytė
D.Zarauskas
L.Lavošnik
I.Kasiulevičiūtė
1Gc
1Gc
1Gc
1Gd
1Gb
I vieta Ž.Jankauskienė
Jaunimo šaudymo turnyras Lietuvos kariuomenės dienai paminėti
Vilniaus m. E.Varanauskas
E.Strogonov
R.Vertinskis

 2Ge  II vieta  O.Kavaliauskas
Angliškų dainų konkursas „Values in songs“ Vilniaus m. D.R.Žilionytė
G.Čepelytė
E.Koncevičiūtė
I.Tavoraitė
U.Eidžiūnaitė
S.P.Šlepikas
M.Šimonelytė

1Ga
1Gc
1Gc
2Gc
2Gc
2Gc
2Gd

Padėkos raštas
Nominacija už originalumą ir kūrybiškumą
G.Šimanskienė
V tarpmokyklinė konferencija „Aš ant gamtos slenksčio“ Vilniaus m. K.Janonytė
K.Šadžiūtė
G.Knystautaitė
T.Kriščiūnas
I.Obulaitis
2Gc
2Gc
2Ge
2Gd
2Gd
Padėkos raštai N.Atstopaitė
L.Vičkačkienė
O.Kavaliauskas
Vokiečių kalbos olimpiada Vilniaus m. V.Strimaitis
J.Arefjeva
2Gd
2Gc
9 vieta
10 vieta
A.Bieliauskienė
Vilniaus miesto jaunųjų fizikų konkursas „Fizika aplink mus“ Vilniaus m. I.Obulaitis
T.Kriščiūnas 
2Gd  Padėka
O.Kavaliauskas