Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

2014-2015


Renginys
Lygmuo Mokinio vardas,pavardė Klasė Pasiekimas, vieta,
apdovanojimai
Ruošęs
pedagogas
Rusų kalbos olimpiada Tarptautinis L.Lavošnik
IIId
I vieta
I.Vološina
Fizikos olimpiada Tarptautinis V.Strimaitis IVGe III vieta O.Kavaliauskas
16-asis mokinių konkursas „Lietuvos kovų užlaisvę ir netekčių istorija“ Respublikinis D.Aleknaitė 7a I vieta
Laureato diplomas, įsteigtas Pilietinės gynybos centro prie KAM
O.Jonykienė
Dr. Juozo Petro Kazickio mokinių kompiuterininkų konkursas Respublikinis V.Strimaitis IVGe II vieta
Laureato diplomas
J.Rafalovič
Fizikos olimpiada Respublikinis V.Strimaitis IVGe II vieta
Laureato diplomas
O.Kavaliauskas
Prof. Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkursas Respublikinis V.Strimaitis IVGe III vieta R.Osipavičiūtė
Elektroninis konkursas „Išmanioji diena“ Respublikinis V.Strimaitis
M.Mikalauskis
IVGe
IIGc
III vieta
X vieta
J.Rafalovič
Fizikos čempionatas Respublikinis V.Strimaitis IVGe III vieta O.Kavaliauskas
Anglų kalbos konkursas „Kalbų Kengūra 2015“ Respublikinis D.Skirelytė
J.Pliopys
G.Savickaitė
V.Nausėdaitė
A.Daubaraitė
D.Korsa
R.Marcinkevičiūtė
Ž.Verba
 IIIGe
IIGc
IIIGa
IIGe
IIIGa
IIIGc
IIIGa
IIIGd
Auksinės kengūros diplomas
Auksinės kengūros diplomas
Sidabrinės kengūros diplomas
Sidabrinės kengūros diplomas
Oranžinės kengūros diplomas
Oranžinės kengūros diplomas
Oranžinės kengūros diplomas
Oranžinės kengūros diplomas
G.Šimanskienė
E.Kavalnienė
I.Valavičiūtė
IT konkursas „Bebras“ Respublikinis E.Daugelavičiūtė
V.Strimaitis
R.Plečkaitis
J.Gagilas
M.Urbonas
I.Medelytė
J.Kripaitė
D.Zurba
K.Tvarijonas
P.Jorgensen
7b
IVGe
7c
7d
7c
5b
7e
7b
7c
7d
15 vieta
17 vieta
22 vieta
23 vieta
23 vieta
32 vieta
33 vieta
33 vieta
33 vieta
44 vieta
J.Rafalovič
J.Ruigys
M.Bandalevičiūtė
J.Navienė
Matematikos konkursas „Olympis 2015“ Respublikinis J.Gagilas
M.Valiulis
M.Strazdas
A.Stapčinskas
H.Jurkonis
7d
7d
7d
6d
6d
I laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
III laipsnio diplomas
R.Veikutytė
Anglų kalbos konkursas „Olympis 2015“ Respublikinis R.Marcinkevičiūtė
G.Bičiūlaitis
M.Makšeckaitė
E.Grodzenskytė
J.Zdanevičiūtė
K.Pieslaikaitė
Ž.Verba
S.Akelaitytė
L.Brasiūnas
D.Kazbaras
G.Bičiūlaitytė
L.Šalna
M.Žilinskaitė
A.Šimonytė
G.Dabulskytė
D.Korsa
G.Savickaitė
A.Daubaraitė
D.Vitkovskytė
P.Vaitkūnas
N.Markina
K.Alėjūnaitė
D.Skirelytė
M.Baronaitė
V.Žygaitytė
N.Kaufman
S.Valušytė
U.Lučiūnaitė
A.Užpelkis

IIIGa
8a
8c
8c
8c
IIGb
IIIGd
IIGa
6e
8a
8a
8d
8e
IIIGe
IIIGe
IIIGc
IIIGa
IIIGa
IIIGd
IIIGd
IIIGa
IIIGd
IIIGe
IIIGe
IIIGe
IIIGd
8a
8e
8e

I laisnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laisnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laisnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laisnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laisnio diplomas
II laisnio diplomas
II laisnio diplomas
II laisnio diplomas
II laisnio diplomas
II laisnio diplomas

II laisnio diplomas
II laisnio diplomas
II laisnio diplomas
II laisnio diplomas
III laisnio diplomas
III laisnio diplomas
III laipsnio diplomas
III laipsnio diplomas
III laipsnio diplomas
G.Šimanskienė
E.Kavalnienė
A.Gontienė
I.Valavičiūtė
Viktorina „Po žvaigždėtu dangum Respublikinis L.Kavaliauskaitė
L.Baniulis
IIIGb
IIIGb
I vieta
II vieta
O.Kavaliauskas
Ekonomikos ir verslo olimpiada Respublikinis B.Stelmokas IIIGe Pagyrimo raštas V.Matuliauskaitė
Euroscola konkursas Respublikinis D.R.Žilionytė
R.Ragauskytė
R.Marcinkevičiūtė
U.Lančinskaitė
K.Lipnickas
IIIGa Padėka komandai O.Jonykienė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ Respublikinis V.Strimaitis
J.Gagilas
B.Karlonaitė
S.Baltutis
M.Urbonas
A.Knyva
IVGe
7d
5b
Ib
7c
8b
19 vieta
27 vieta
31 vieta
42 vieta
43 vieta
44 vieta
S.Butrimienė
R.Osipavičiūtė
R.Veikutytė
A.Vertelkienė
R.Medišauskienė
IT olimpiada Respublikinis V.Strimaitis IVGe Dalyvis J.Rafalovič
Astronomijos olimpiada Respublikinis D.Mikalauskas IVGd Dalyvis O.Kavaliauskas
IT olimpiada Vilniaus m.
V.Strimaitis IVGe I vieta J.Rafalovič
Matematikos olimpiada Vilniaus m. V.Strimaitis
A.Bareikytė
B.Karlonaitė
IVGe
6d
5b
I vieta
Pagyrimo raštas
Pagyrimo raštas
R.Osipavičiūtė
R.Veikutytė
R.Medišauskienė
Istorjios olimpiada Vilniaus m. V.Racevičius 8c I vieta O.Jonykienė
Fizikos olimpiada Vilniaus m. V.Strimaitis
S.Kemėraitė
A.Solovjovas
K.Baniulis
R.Marcinkevičiūtė
A.Matulaitis
IVGe
IVGe
IVGe
III Gd
III Ga
8b

I vieta
III vieta
Padėka
II vieta
Padėka
II vieta

O.Kavaliauskas
D.Nakutavičienė
Biologijos olimpiada Vilniaus m. L.Stukonytė
IVc II vieta J.Kančiauskienė
Gamto mokslų olimpiada Vilniaus m. P.Šaučiuvienas 5c II vieta J.Kančiauskienė
„Tiesinių lygčių su vienu kintamuoju sprendimas“ Vilniaus m. A.Matulaitis 8b III vieta S.Butrimienė
Ekonomikos ir verslo olimpiada Vilniaus m. B.Stelmokas IIIGe V vieta V.Matuliauskaitė
Tarpmokyklinės „Fungama + IT“ pirmenybės
Vilniaus m. M.Latvėnas
R.Matulytė
I.Pečiūra
K.Lapeika
R.Mikėnas
IIGd
IIGd
IIGd
IIGe
IIGe
Padėka komandai O.Kavaliauskas
Mokinių konkursas „Fizika aplink mus Vilniaus m. E.Petruškevičius IIGd Padėka O.Kavaliauskas
III -iųjų gimnazijos klasių anglų kalbos olimpiada Mokyklinis R.Marcinkevičiūtė
G.Savickaitė
IIIGa
IIIGa
I vieta
II vieta
G.Šimanskienė
E.Kavalnienė
8-ų klasių anglų kalbos olimpiada Mokyklinis G.Sabaitė
I.Kvaščevičius
A.Matulaitis
8d I vieta
II vieta
III vieta
H.Ušinskienė
A.Gontienė
I - ųjų gimnazijos klasių anglų kalbos olimpiada Mokyklinis D.Janavičiūtė IGb I vieta A.Kruopienė
II - ųjų gimnazijos klasių anglų kalbos olimpiada Mokyklinis F.Medziukaitė
V.Mikaliūnas
V.Bačius
A.Cvetkovaitė
IIGd
IIGd
IIGc
IIGa
I vieta
II vieta
III vieta
III vieta
I.Miliukaitė
I.Valavičiūtė