Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Moksleivių pasiekimai 2006-2007


Renginys
Lygmuo
Mokinio vardas, pavardė
Klasė
Pasiekimas, vieta,
apdovanojimai
Ruošęs
pedagoga

XI tarptautinė astronomijos olimpiada Indijoje

Tarptautinis

R.Davidonis

3bG

Dalyvio diplomas

MKTR

Europos sąjungos jaunųjų mokslininkų konkursas (fizikos sekcija)

Nacionalinis etapas
(II turas)

J.Didžiapetrytė

4cG

I laipsnio diplomas

O.Kavaliauskas

Informatikos
olimpiada

Vilniaus m.

A.Paurys

4bG

I vieta

J.Rafalovič

Informatikos
olimpiada

Respublikinis

A.Paurys

4bG

8 vieta

J.Rafalovič

Biologijos olimpiada

Vilniaus m.

G.Kezytė
G.Abelis

1aG
2dG

II vieta
IV vieta

V.Kančiauskas
J.Kančiauskienė

Chemijos olimpiada

Vilniaus m.

R.Žilionis

3cG

III vieta

L.Vičkačkienė

VII-asis Lietuvos mokyklų tinklapių konkursas

Respublikinis

Tinklapio kūrimo grupė

1

III vieta

J.Rafalovič
V.Šilingienė

"Tautos svetainė
2006 m." konkursas

Respublikinis

Gimnazijos bendruomenė

1

II vieta

J.Rafalovič
D.Rasimas
V.Šilingienė

Matematikos konkursas
"Kengūra"

Respublikinis

G.Šlepikas
I.Martutaitytė
E.Bertulis
M.Valiūnas
T.Šiuipys
D.Puodžiūnaitė

8d
6d
6a
7e
8a
1aG

5 vieta
51 vieta
67 vieta
1 vieta
19 vieta
10 vieta

S.Senulytė
Ž.Jankauskienė
Ž.Jankauskienė
R.Veikutytė
T.Sudvojienė
R.Bukauskienė

Jaunųjų matematikų olimpiada

Vilniaus m.

M.Valiūnas

7e

I veita

R.Veikutytė

56-oji matematikos olimpiada

Vilniaus m.

R.Žilionis

3cG

II vieta

R.Bukauskienė

5-oji astronomijos olimpiada

Respublikinis

R.Davidonis

3bG

III vieta

MKTR

Rusų k.(II užsienio k.) olimpiada

Vilniaus m.

E.Ščerba

2eG

I vieta

B.Mažintienė

Biologijos olimpiada

Respublikinis

G.Kezytė

1aG

III vieta

V.Kančiauskas

Rusų k.(II užsienio k.) olimpiada

Respublikinis

E.Ščerba

2eG

II vieta

B.Mažintienė

Meninio skaitymo konkursas

Vilniaus m.

V.Kutavičiūtė

4dG

III vieta

A.Sinkevičienė

Anglų k. konkursas "Live and learn"

Vilniaus m.

M.Valiukonytė
M.Kriščiūnas
L.Gerasimavičius

6a
6c
6b

III vieta

I.Januškevičiūtė
B.Januškienė
A.Kruopinė

 

Anglų k. raiškiojo skaitymo konkursas "Read Red"

Vilniaus m.

N.Graužas
M.Kriščiūnas
E.Kostenko
A.Smolko
G.Rūdaitė
A.Bartkus

6c
6c
6c
6c
6e
6e

I vieta
I vieta
I vieta
I vieta
I vieta
I vieta

B.Januškienė

Istorinių rašinių konkursas "Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija"

Respublikinis

R.Žilionis

3cG

Padėkos raštas

O.Jonykienė

Istorinis video projektas "Lietuva kitaip. Istorinės žinutės"

Respublikinis

R.Vaštakaitė
V.Jakubauskaitė
E.Bajoriūnaitė
P.Markevičius

3dG
3eG
3eG
3eG

I vieta

Platesnė informacija

O.Jonykienė

Anglų k. konkursas

Mokyklos

M.Valiukonytė
M.Kriščiūnas
L.Gerasimavičius
P.Normantas
M.Savickaitė
K.Janulionis
I.Koncevičiūtė

6a
6c
6b
6d
7c
8c
8e

I vieta
II vieta
III vieta
IV vieta
I vieta
II vieta
III vieta

I.Januškevičiūtė
B.Januškienė
A.Kruopinė
A.Kruopinė
J.Liutkutė
E.Kavalnienė
E.Kavalnienė

Piešinių konkursas "Sidabrinis amžius"

Vilniaus m.

J.Dainovskaja

3eG

III vieta

N.Žuravliova

V.Rasputino rašinių
(rusų k.) konkursas

Vilniaus m.

J.Dainovskaja

3eG

I vieta

N.Žuravliova

Projektas "Teatras ir mokykla"

Vilniaus m.

Gimnazistų klubas EGO

2 - 3 Gkl.

Padėkos
raštas

D.Blinstrubienė

Iliustruotų sentencijų konkursas "Vandens svarba žemėje 2006 - 2007 m.

Respublikinis

G.Masiokaitė
M.Kiškūnaitė
Ž.Vinskus

5c
5b
5c

I vieta
Dalyvio diplomai

J.Kančiauskienė