Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Moksleivių pasiekimai 2008-2009


Renginys
Lygmuo Mokinio vardas,pavardė Klasė Pasiekimas, vieta,
apdovanojimai
Ruošęs
pedagogas
Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė "Amžių sutartinė" 2009-07-04
Respublikinis

Ansamblis "Dolija" 5-8,1G-4G   V.Vaitkienė
Folkloro festivalis "Skamba skamba kankliai" 2009-05-28
Tarptautinis

Ansamblis "Dolija" 5-8,1G-4G Padėkos raštas V.Vaitkienė
Rytų Lietuvos moksleivių menų festivalis "Rytų Lietuvos žiedas" 2009-05-06
Respublikinis

Ansamblis "Dolija" 5-8,1G-4G Padėkos raštas V.Vaitkienė
Matematikos konkursas "Kengūra"
Respublikinis

M.Kriščiūnas
D.Norkus
A.Ovsianas
G.Cibulskaitė
8c
8b
5b
5c
3 vieta
32 vieta
45 vieta
46 vieta
Ž.Jankauskienė
Ž.Jankauskienė
R.Medišauskienė
Ž.Jankauskienė
Lietuvos vaikų ir jaunimo ekologinės aplinkotvarkos konkursas "Žaliasis rūbas"
Respublikinis

J.Umbrasaitė

M.Kobzevaitė
4Gd

4Gd
I laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas

J.Kančiauskienė
Nominacija
"Auksinė paukštė"
Respublikinis
Ansamblis "Dolija"

Laureatas
V.Vaitkienė
A.Kirda
Biologijos olimpiada
Respublikinis
D.Kondrataitė
2Gc
I laipsnio diplomas
R.Tarasevičienė
Jaunųjų gamtininkų konkursas
Respublikinis
D.Norkus
K.Žukauskaitė
8a
7d
II vieta
Paskatinamoji vieta
I.Balsevičienė
J.Kančiauskienė
9-asis Lietuvos interneto svetainių konkursas Respublikinis
Tinklapio kūrimo grupė

III vieta
III laipsnio diplomas
J.Rafalovič
V.Šilingienė
Tarptautinis informacinių technologijų konkursas "Bebras"
Respublikinis

T.Paškauskas
P.Šarka
D.Ščerbavičius
P.Savickas
K.Juonys

3Gc
2Ga
4Ge
2Ga
2Ga
27 vieta
32 vieta
48 vieta
52 vieta
58 vieta
J.Rafalovič
Mokinių konkursas "Visata ir žmogus"
Respublikinis
M.Puodžiūnas
G.Pikčiūnaitė
G.Kriaučionytė
L.Budrikytė
3Gc
3Gc
3Gc
3Gc

Laureatai

O.Kavaliauskas
D.Rasimas
Vaikų ir jaunimo teatrų šventė "Šimtakojis 2009"
Respublikinis
Gimnazistų klubas ir vokalinis ansamblis

Padėkos raštas
D.Blinstrubienė
20-asis lietuvos fizikos čempionatas
Respublikinis
G.Kulaitis
V.Žičkus
4Ge
4Ge
Dalyviai
O.Kavaliauskas
Rusų kalbos olimpiada
Respublikinis
G.Joteikaitė
3Gd
III vieta
B.Mažintienė
Matematikos olimpiada
Respublikinis
M.Nemanis
4Ga
8 vieta
R.Bukauskienė
Informatikos olimpiada
Respublikinis
D.Ščerbavičius
D.Kiauleikis
4Ge
3Ge
Dalyviai
J.Rafalovič
Informatikos olimpiada
Vilniuas m.
D.Ščerbavičius
D.Kiauleikis
4Ge
3Ge
I vieta
Padėkos raštas
J.Rafalovič
8-9 klasių mažoji anglų k. olimpiada
Vilniaus m.
M.Kriščiūnas
L.Nemanis
8c
1Ga
III vieta
IV vieta
B.Januškienė
I.Valavičiūtė
9-12 klasių chemijos olimpiada
Vilniaus m.
R.Stankevičiūtė
3Ge
Padėkos raštas
L.Vičkačkienė
Lietuvių kalbos olimpiada
Vilniaus m.
L.Stukonytė
6e
III vieta
V.Činčienė
8 klasių fizikos olimpiada
Vilniaus m.
G.Černiauskas
P.Pažėra
8a
8e
III vieta
III vieta
O.Kavaliauskas
9-12 klasių dailės olimpiada
Vilniaus m.
M.Navickytė
3Gc
Padėkos raštas
J.Kokštaitė
Tarpmokyklinis projektas Antakalnio vid. m-kloje.
Vilniaus m.
Gimnazistų klubas ir vokalinis ansamblis

Padėkos raštas
D.Blinstrubienė
Solinio ir ansamblinio dainavimo konkursas "Nenusigąsk, tai aš.."
Vilniaus m.
Ansamblis "EGO"
E.Gegevičius
D.Rizgelytė

7b
2Ga
II vieta
Diplomas už
nuoširdumą
D.Blinstrubienė
Biologijos olimpiada II etapas
Vilniaus m.
D.Kondrataitė
K.Simaitis
G.Kezytė
2Gb
4Gd
3Ge
II vieta
II vieta
Pagyrimo raštas
R.Tarasevičienė
J.Kančiauskienė
10-12 kl. istorijos olimpiada
Vilniaus m.
I.Karmonaitė
3Gd
7 vieta
A.Sabaliauskienė
Anglų kalbos olimpiada
Vilniaus m.
P.Balsys
2Gb
8-9 vietos
D.Kurlinkutė
Biologijos olimpiada I etapas 11-12 klasės
Mokyklos
G.Kezytė
K.Simaitis
3Ge
4Gd
I vieta
I vieta
J.Kančiauskienė
Fizikos olimpiada I etapas 8 klasės
Mokyklos
G.Černiauskas
M.Ūkelytė
J.Kasperavičius
P.Pažėra
J.Pociūnaitė
8a
8a
8e
8e
8d
I vieta
II vieta
II vieta
III vieta
III vieta
O.Kavaliauskas
Č.Kudabos geografijos konkursas
Mokyklos
G.Jonaitytė
I.Šemetaitė
L.Jočionis
E.Ragauskytė
7e
7a
7c
7e
I vieta
II vieta
II vieta
III vieta
I.Mikulienė