Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Moksleivių pasiekimai 2010-2011


Renginys
Lygmuo Mokinio vardas,pavardė Klasė Pasiekimas, vieta,
apdovanojimai
Ruošęs
pedagogas
Kino festivalis „REC 2010" Tarptautinis R.Staniulytė
A.Bukauskytė
4Gc
4Gd
Laureato diplomas už geriausią
eksperimentinį filmą (Sistema)
 
Kino festivalis „REC 2010" Tarptautinis R.Staniulytė
A.Bukauskytė
4Gc
4Gd
Laureato diplomas už geriausią vaidybinį filmą ((ne)sutapimas)  
Internetinis anglų k. konkursas „Amberstar 2010-2011" Tarptautinis G.Viliūnaitė
V.Strimaitis
6c
8d
IV vieta
10 vieta
I.Mickonienė
R.Simonaitienė
Rusų kalbos olimpiada Respublikinis D.Korsa 3Ge I vieta B.Mažintienė
Matematikos konkursas „Kengūra 2011" Respublikinis Z.Bitinas
I.Dagytė
L.Marcinkevičius
J.Gvijonaitė
L.Lisauskaitė
T.Grakalskis
6e
8b
4Gd
5b
5b
1Gb
I vieta
8 vieta
32 vieta
43 vieta
43 vieta
46 vieta
R.Veikutytė
J.Navienė
R.Osipavičiūtė
T.Sudvojienė
R.Bukauskienė
Šalies vaikų ir jaunimo fotografijų paroda „Žemės spalvos" skirta tarptautinei akcijai
"Išvalykime pasaulį"
Respublikinis M.Daikerytė 7b Pagyrimo raštas
I.Mikulienė
K.Butkutė
Respublikinis moksleivių kūrybos konkursas Respublikinis E.Kaziukonis 4Gd Laureato diplomas  S.Milisevičiūtė
Liaudies kūrybos konkursas „Tramtatulis" Respublikinis "Dolija"   Padėkos raštas V.Vaitkienė
„Visata ir žmogus" Respublikinis E.Bertulis
G.Morkūnaitė 
2Ga
2Gb 
Laureatai O.Kavaliauskas
LMITKC 
Respublikinis konkursas „Ląstelė - gyvybės dalelė“ Respublikinis L.Murėnaitė
M.Survilaitė
3Ga
3Gc
I vieta
II vieta
V.Kančiauskas
Vertimų ir iliustracijos projektas „Tavo žvilgsnis" Respublikinis B.Gancevičiūtė
V.Prelgauskaitė
J.Tumonytė
6e
6e
6e
Nugalėtojai B.Januškienė
Vaikų „Eurovizijos" finalinis atrankos etapas Respublikinis M.Daikerytė 7b III vieta  
Informatikos olimpiada Respublikinis J.Balčiūnas 1Gb 5 vieta J.Rafalovič
Informacinių technologijų konkursas „BEBRAS" Respublikinis T.Grakalskis
J.Balčiūnas
A.Laurušas
P.Savickas
D.Mačiulis
M.Bartkus
G.Gaina
P.Tumelis
V.Rimeika
V.Beniušis
1Gb
1Gb
1Gd
4Gd
2Gd
1Gd
2Gd
2Gb
3Ge
2Gd
IV vieta
6 vieta
9 vieta
11 vieta
13 vieta
15 vieta
17 vieta
33 vieta
34 vieta
39 vieta
J.Rafalovič
D.Rasimas
59-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpaida Respublikinis E.Bertulis 2Ga 25 vieta O.Kavaliauskas
Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas Respublikinis G.Morkūnaitė 2Gb Dalyvis O.Kavaliauskas
Kalbų kengūros laimėtojai Respublikinis V.Prelgauskaitė
J.Jankauskas
F.Medzinskaitė
V.Mikaliūnas
V.Kripaitė
L.Kvaščevičius
7e
7c
7d
7d
7e
7c
I vieta
II vieta
III vieta
I vieta
II vieta
III vieta
Liaudies kūrybos konkursas "Tramtatulis" Respublikinis
  atrankinis 
"Dolija"   Pateko į finalą V.Vaitkienė
Informatikos olimpiada  Respublikinis
   atrankinis
J.Balčiūnas
S.Pocius 
1Gb
3Ge 
7 vieta
Dalyvis
J.Rafalovič
Lietuvių kalbos olimpiada Vilniaus m. V.Kripaitė
L.Stukonytė
6e
8c
I vieta
III vieta
D.Poškevičiūtė
V.Činčienė
Informatikos olimpiada Vilniaus m. J.Balčiūnas 1Gb II vieta J.Rafalovič
5-8 kl. matematikos olimpiada Vilniaus m. T.Dailidonis
M.Rotmanas
V.Strimaitis
6b
8c
8d
Pagyrimo raštas
III vieta
III vieta
S.Butrimienė
R.Osipavičiūtė
8 kl. fizikos olimpiados II etapas Vilniaus m. V.Strimaitis 8d Padėkos raštas O.Kavaliauskas
Matematikos olimpiada VMA Vilniaus m. T.Dailidonis
Z.Bitinas
R.Matulytė
I.Grigaliūnaitė
6b
6e
6d
6a
I vieta
6 vieta
11 vieta
16 vieta
S.Butrimienė
R.Veikutytė
Rusų k. (užsienio) olimpiados kūrybinė inscenizacija Vilniaus m. L.Jonušas
J.Čižas
K.Kaveckaitė
D.Ligeikaitė
E.Semigradskytė
A.M.Adomaitytė
J.Rimkutė
T.Stundys
B.Paškelis
L.Vitkauskas
M.Vosyliūtė
P.Buivydas

1Ge
1Ge
1Ge
1Ge
1Ge
1Ge
1Ga
1Ga
1Ga
1Gc
1Gc

II vieta B.Mažintienė
V.Gurklienė
N.Žuravliova
Tarpmokyklinė fizikos viktorina „Eureka 2011" Vilniaus m. V.Strimaitis
L.Ancikevičius
G.Baltrušaitytė
D.Gecaitė
Dž.Misevičius
8b
8e
2Gd
2Gb
2Ga
I laipsnio diplomas O.Kavaliauskas
Biologijos olimpiada Vilniaus m. D.Kondrataitė
D.Norkus
4Gc
2Ga
II vieta
IV vieta
R.Tarasevičienė
I.Balsevičienė
Fizikos olimpiada Vilniaus m. E.Bertulis
M.Nedzinskaitė
S.Moldovancevas
2Ga
8a
4G
III vieta
7 vieta
16 vieta
O.Kavaliauskas
D.Nakutavičienė
III tarpmokyklinė konferencija „Aš ant gamtos mokslų slenkščio" Vilniaus m. Dž.Misevičius
E.Bertulis
2Ga Padėkos raštas O.Kavaliauskas
Mokinių gamtamokslinė konferencija „Švari aplinka - sveikas žmogus" Vilniaus m. Dž.Misevičius
E.Bertulis
2Ga I laipsnio diplomas
Diplomas už originaliausią projektą
O.Kavaliauskas
Chemijos olimpiada Vilniaus m. R.Pelanis
M.Survilaitė
2Ge
3Gc
14
18
N.Atstopaitė
L.Vičkačkienė
Anglų kalbos olimpiada
„Live and Learn"
Mokyklinis V.Strimaitis
M.Viltrakis
L.Stukonytė
J.Arefjeva
V.Abeciūnas
D.Savickas
J.Mieželis
P.K.Balsys
L.Nemanis
J.Diab
8d
8d
8c
8b
1Ge
1Ga
1Gb
3Ga
3Gc
3Gc
I vieta
I vieta
II vieta
III vieta
I vieta
II vieta
III vieta
I vieta
II vieta
IIIvieta
R.Simonaitienė
G.Šimanskienė
J.Ušinskienė
A.Gontienė
I.Valavičiūtė
E.Maršauskaitė
Matematikos - informatikos konkursas Mokyklinis G.Lukoševičiūtė
M.Rotmanas
T.Kriščiūnas 
4Gd
8c
8d
I vieta
II vieta
III vieta
R.Osipavičiūtė
Fizikos olimpiada Mokyklinis M.Rotmanas
M.Nedzinskaitė
V.Strimaitis
R.Juralovič
E.Bertulis
G.Morkūnaitė
8c
8a
8d
2Gb
2Ga
2Gb
I vieta
II vieta
III vieta
I vieta
II vieta
III vieta
D.Nakutavičienė
O.Kavaliauskas
Meninio skaitymo konkursas Mokyklinis E.Jankevičiūtė
B.Gancevičiūtė 
1Ge
6e 

A.Ramoškienė
D.Poškevičiūtė
Olimpinių žaidynių sportininkų ir teisėjų priesaikų konkursas Mokyklinis T.Steponavičius
V.Urmulevičiūtė
1Gb
1Ga
  L.Martinaitienė
Viktorina „Aplink pasaulį per vieną dieną" Mokyklinis K.Bičkaitė
D.Kalvaitytė
G.Dabulskytė
A.Karaliūtė
A.Miliauskaitė
G.Rakauskaitė

M.Laurinavičius
K.Lipnickas
M.Motiejūnas
G.Savickaitė
A.Žilionytė

G.Cibulskaitė
D.Grigaitis
L.Tarasevičius
D.Zarauskas
V.ZArembaitė
7e


7a

7c
I vieta


II vieta

III vieta
I.Mikulienė
K.Butkutė
7 kl. Biologijos viktorina Mokyklinis 7e
7a
7c
7e
7a
7c
I vieta
II vieta
III vieta
I.Balsevičienė
R.Tarasevičienė