Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

 

Priemonės ir renginiai 2012-2013 m.m. :

 

 • 2013 m. balandžio-gegužės mėnesiais, bendradarbiaujant su 4-ų G klasių vadovais, abiturientai supažindinti su 2013 m. bendrojo priėmimo principais.
 • 2013 m. kovo-balandžio mėnesiais norinčius 2-ų G kl. mokinius kvietėme kartu apsilankyti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ugdymo karjerai skyriuje. Metodininkės Dalia ir Gėliūnė pirmoje susitikimo dalyje suteikė bendro pobūdžio informaciją apie karjeros planavimo svarbą, profesinės krypties paieškas, nurodė pagrindines prieigas prie interneto, o antroje dalyje gimnazistai atliko John L. Hollando profesijos pasirinkimo testą. Šis klausimynas skirtas profesinės veiklos planavimui, bet nenuspręs už Jus, kokią profesiją pasirinkti. Atlikus visas užduotis, galite ieškoti papildomos informacijos apie Jus dominančias profesijas. Visi dalyviai gavo sutrumpintą kiekvieno tipo aprašymą: kuo didesnį įvertinimą gaus kuri nors raidė, tuo arčiau šio tipo Jūs esate ir tuo stipresni Jūsų interesai šioje srityje. Mokiniams pasiūlyta šią informaciją patalpinti į kompetencijų aplankus, kuriuos pradėjo kaupti šiais mokslo metais.
 • 2013 m. kovo mėnesį visoms 2-os G klasėms pravestos integruotos ekonomikos ir ugdymo karjerai pamokos. Gimnazistai pildė Karjeros planavimo SSGG analizę, žiūrėjo filmuką apie mokymosi kelio pasirinkimą, atliko grupinę užduotį nagrinėdami situaciją bei analizavo kokio išsilavinimo reikia įvardintoms profesijoms pateiktoje istorijoje.
 • 2013-02-18 d. 6-3 G kl. mokinių savanorių išvyka su menine programa į Antavilių pensionatą. Išvykos tikslai: skatinti savanorystę pasirenkant naudingą veiklą, mokyti išreikšti save, bendrauti ir plėtoti meninius gebėjimus bei ugdyti atjautą ir pagarbą žmogui.

Dar prieš mėnesį šios savanorystės idėjos puoselėtoja, Žvėryno gimnazijos 3G b klasės mokinė, Kristina Kaveckaitė nuskubėjo pas direktorę ir direktorės pavaduotoją neformaliajam ugdymui. Administracija,  nei minutės nedvejodama, pritarė šiam sumanymui ir žadėjo pagelbėti sprendžiant organizacinius rūpesčius: vizito derinimą su pensionato meno vadove, transporto nuomą bei mokinių savanorių komandos subūrimą. Šią Kristinos idėją palaikė ir jos bendraklasiai: Gintarė A.,  projekto ,,Lietuvos balsai“ dalyvis Gabrielius V. bei dar 28 mūsų mokiniai. Jauniausia skaitovė -   6-os klasės mokinė, o dainavo bei grojo ir 8e, ir 1Ga, ir 2G c klasės mokiniai. Po ką tik praūžusio Vasario 16-ajai skirto Patriotinės dainos konkurso gimnazistai buvo išmokę labai gražių liaudiškų dainų (,,Šią naktelę“, ,,Tykus vakaras“), kurias niūniavo ir žilagalvės pensionato gyventojos. O kaip nuoširdžiai senolė Natalija deklamavo ilgą eilėraštį apie Vilnių, kurį išmoko būdama 4-oje klasėje, o dabar jai –daugiau nei devyniasdešimt metų! Nustebino ir aštuoniasdešimt septynerių  metų amžiaus ponas Kazimieras , šios bendruomenės pirmininkas, skaidria mintim padėkojęs jaunimui,  atvykusiam ir bendravusiam su pensionato gyventojais. Nuolat besišypsanti šios įstaigos muzikos vadovė Aurelija kvietė apsilankyti ir kitą kartą. Ji pasakojo, kad prieš Kalėdas gyventojai dažniau sulaukia svečių, bet gerumo ir dėmesio reikia ne tik prieš didžiąsias metų šventes.

Ką duoda savanorystė asmenybei? Savanoriaudamas geriau pažįsti save, suvoki, kad egzistuoja paprasti gyvenimo dalykai : pagarba žmogui, dėkingas žvilgsnis, gerumo pilnos žmogaus akys, atjauta, dosnumas. Būtent tai ir pripildo žmogaus gyvenimą. Vydūno įsitikinimu, visa mokyklos aplinka – net oras, šviesa, grindys, sienos – turi patvirtinti, kad joje viešpatauja žmogiškumas. Jis reikalavo, kad vaikų praktikos darbai būtų susiję su pagalba žmonėms, su gerų darbų darymu. Malonu sutikti gimnazijos mokinius ,,Maisto banko“ organizuojamuose projektuose, matyti jų aktyvumą pavasario akcijose ,,Darom“, Raudonojo kryžiaus, VšĮ  „Kitas variantas“ savanoriškoje veikloje. Svarbu, kad jaunas žmogus atrastų sau labiausiai tinkančią savarankiškos veiklos formą.

Tai galimybė ugdytis asmeninius gebėjimus bei įgyti specifinių tam tikros srities žinių dar prieš pradedant studijas. Jau kuris laikas Kristina su drauge Gintare savaitgaliais lanko Vilniaus Minties socialinės globos namų mažuosius gyventojus, o pavasarį norėtų suorganizuoti savo gimnazijoje šių  vaikučių piešinių parodą.

 • 2013-02-15 d. Jaunimo organizacijos „ESN Vilnius university“ projekto „Erasmus Lietuvos mokykloms“ dalyviai viešėjo mūsų gimnazijoje. Projekto koordinatorė Kristina Selezniova aprašė vizito įspūdžius.

Jau antrąjį semestrą „ESN Vilnius university“ įgyvendina projektą „Erasmus Lietuvos mokykloms“, kurio metu kartu su Erasmus programos mainų studentais lankosi Lietuvos mokyklose.

Šįkart mūsų „ESN Vilnius university“ komanda lankėsi Vilniaus Žvėryno gimnazijoje. Čia vasario 15-osios rytą mūsų delegaciją iš Ukrainos, Lenkijos, Vokietijos, Ispanijos, Slovakijos, Taivano bei Lietuvos su šypsena sutiko ir į kabinetus palydėjo ugdymo karjerai koordinatorė
L. Jankauskienė. Išskirstyti į rusų, vokiečių ir anglų kalbos pamokas studentai pristatė savo šalis, pasirinktas studijų programas ir savo atvykimo į Lietuvą priežastis, pasidalino mintimis apie kultūrinius Lietuvos ir savo šalių skirtumus ir noriai atsakinėjo į kitus, drąsių ir smalsių gimnazistų klausimus.

Po 2 mūsų vestų pamokų turėjome galimybę pažinti gimnaziją iš arčiau. Mokyklos senato pirmininkas E. Bertulis mus pavedžiojo po splavotus mokyklos koridorius, nuvedė į visus labai sužavėjusį biologijos kabinetą, mokyklos biblioteką, supažindino su mokyklos muziejaus istorija. Viename iš koridorių sustojome prie „Lietuvos nepriklausomybės medžio“ ir palikome Lietuvai savo linkėjimus, netoli muziejaus aptikome Lietuvos nepriklausomybės koncertui besiruošiančius 1c klasės mokinius, kurie noriai mums padainavo dainą „Mano žemė“ ir tikriausiai būtent dėl to dalis „ESN Vilnius university“ komandos nusprendė po pamokų sudalyvauti mokyklos rengiamame koncerte. Mūsų vizitas oficialiai baigėsi gimnazijos direktorės kabinete – mokyklos vadovė D. Žiurienė padėkojo už gražią iniciatyvą ir palinkėjo sėkmingų studijų Lietuvoje.

Po viešnagės mūsų studentai dalijosi savo įspūdžiais: visiems labai patiko mokykla, draugiškas kolektyvas ir aktyvūs vaikai. Studentai tikisi, kad šis vizitas buvo įdomus ir įkvepiantis – įkvepiantis mokytis kalbų ir išnaudoti visas teikiamas galimybes keliauti ir studijuoti užsienyje.

 • 2013-02-14 d. norintys pabendrauti su Danijos Aalborgo universiteto studente, Ugne Ragauskaite, sutartu laiku rinkosi į 301 kabinetą. Šis jaunas ir modernus universitetas šiandien atlieka kokybiškus mokslinius tyrimus bei siūlo platų humanitarinių, socialinių, gamtos mokslų ir inžinerinių studijų pasirinkimą. Viešnia dalinosi informacija apie universitetą, išlaidas mokantis, apgyvendinimą bei darbo galimybes. Visi Danijoje studijuojantys lietuviai randa darbą, jeigu tik nori, tačiau dėl dabartinės ekonominės situacijos darbo paieškos gali užtrukti ilgiau, nei buvo įprasta anksčiau.
 • 2013-02-13 d. 2-4 G kl. mokiniai, pasirinkę mokytis biologiją ir chemiją išplėstiniu kursu, buvo pakviesti į susitikimą su buvusia mūsų gimnazijos mokine, Monika Draučiūnaite. Dabar ji studijuoja VU MF mediciną. Monika pristatė savo studijų programos esminius dalykus: kiek metų trunka vientisos studijos, kokius dalykus mokosi, kokiomis savybėmis turi pasižymėti būsimas medikas ir sulaukė daug įvairių klausimų į kuriuos sugebėjo labai išsamiai atsakyti. Ne daug kas ryžtasi mokytis taip ilgai, bet takoskyra tarp trumpo/ ilgo ar daug /mažai labai subjektyvi. Viskas priklauso nuo to, kur sudėlioti akcentai bei kas su kuo lyginama. Manau, kad kiekvienam iš Jūsų gali pavykti nuveikti dar daugiau, tereikia noro ir tikėjimo, kad studijų metu Jūs galite įgyvendinti savo svajonę, kad ir kokia ji bebūtų, atsisveikindama ištarė padrąsinančius žodžius gimnazistams.
 • 2013-01-31 d. kartu su fizikos mokytoja Daiva ir 2-3 G kl. mokiniais buvome nuvykę į UAB ,,EMP recycling.“ Iš anksto žinojome, kad į gamyklą būsime įleisti tik tuomet, kai atvešime ką nors iš elektroninių atliekų. Pririnkę maišą „dovanų“ prie gamyklos vartų sutikome apsaugininkus, kurie mus „aprengė“ liemenėmis, įdavė šalmus ir lydėjo visos ekskursijos metu. Susipažinome su įmonėje dirbančiais specialistais ir sužinojome, kad veiklos sritis apima atliekų (elektros ir elektronikos, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, baterijų, akumuliatorių, metalų, plastikų, stiklo, gumos, naftos produktų ir kt. atliekų) surinkimą, vežimą, saugojimą, apdorojimą, perdirbimą, eksportą ir importą. Per 10 gyvavimo metų pastatyta šaldytuvų perdirbimo gamykla, veikia įvairių medžiagų bandinių ir tyrimų laboratorija.

 • 2013-01-24 d. direktoriaus pavaduotoja Jolita ir ugdymo karjerai koordinatoriai norinčius klasių vadovus kvietė į susitikimą dėl mokinių kompetencijų aplankų ruošimo. Šis dokumentų rinkinys rengiamas tam, kad padėtų teigiamai apibūdinti asmenį, pademonstruoti jo profesionalumą. Nauda mokiniui: tvarkingai sudėti kompetencijų įrodymai skatina pasitikėti savimi, atskleidžia žmogaus erudiciją, pasiekimus, suteikia ryžto konkuruojant su kitais į darbo vietą, padeda nustatyti savo kompetencijų trūkumus ir kryptingai planuoti karjerą.
 • 2013-01-16 d. 3-4 G kl. mokiniams, besidomintiems menų studijų kryptimi, bendradarbiaujant su dailės mokytoja Jūrate, organizuota išvyka į VDA architektūros katedrą. Katedros vedėją prof. Marių P. Šaliamorą sutikome tekinom bėgantį iš posėdžio į susitikimą su mūsų gimnazistais. Profesorius nuosekliai ir suprantamai papasakojo apie meninio – architektūrinio išsilavinimo egzamino reikalavimus, parodė praeitų metų stojančiųjų visų trijų užduočių įvertintus darbus (dailės ir architektūros pažinimas, architektūrinių formų kompozicija ir atmintinis akademinis piešinys). Katedros vedėjas akcentavo, kad svarbiausiu būsimų studentų darbu turi tapti motyvacijos bei kūrybinio pasitikėjimo savyje paieškos.
 • 2012-12-14 dieną 4G c kl. merginos lankėsi Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje ir dalyvavo apvalaus stalo diskusijoje ,,Mano ateities studijos“. Prieš tai buvo galimybė apžiūrėti Studentų idėjų mugę, kurioje TTVAM studentai Lietuvos verslo asociacijų, įmonių ir įstaigų atstovams pristatė savo originalius sumanymus. Tradiciškai geriausiems autoriams TTVAM akademinė bendruomenė ir partneriai įteikia prizus, pateikia pasiūlymus bendradarbiauti, suteikia praktikos vietas.
 • 2012-11-29 dieną Kalba.lt  vadybininkas Aleksandr Feldman organizavo seminarą, kurio metu 3-4 G kl. mokiniai, svarstantys galimybę studijuoti užsienyje, galėjo sužinoti, kada tinkamiausias laikas ruošti dokumentus, kokių dokumentų reikia, kokios stojimo sąlygos, finansavimas, stipendijos, pragyvenimo išlaidos ir kt. klausimus.
 • 2012-11-19 dieną 2-ų G kl. mokiniai susitiko su VšĮ organizacijos ,,Kitas variantas“ lektoriumi Sauliumi Bagdonu. Prisistatęs ir papasakojęs apie savo organizacijos veiklą, svečias pakvietė moksleivius lankyti užsiėmimus, kurių metu, atliekant praktines užduotis, šie mokysis įgyvendinti svajones: siekti išsikeltų tikslų, efektyviai ir kūrybiškai dirbti komandoje, planuoti laiką, tobulinti asmeninius įgūdžius. Susidomėję pasiūlymu gimnazistai sudarė sąrašą, norinčių lankyti šiuos užsiėmimus kiekvieną pirmadienį po 6 pamokų.
 • Tą pačią dieną gimnazijoje viešėjo ir su dešimtokais bendravo  Maltos ordino savanoriai Dominyka Rizgelytė ir Rimgaudas Lapienis. Jie stengėsi kuo plačiau supažindinti 2-ų G klasių mokinius su savanoriavimo patirtimi. Svečiai, kalbėdami apie savanoriškos veiklos patirtį, pabrėžė, jog tokia veikla leis geriau pažinti asmenines savybes, suteiks socialinių įgūdžių, ugdys savarankiškumą, t.y. padės pasirinkti studijų kryptį ar darbo sritį.
 • 2012-11-06 d. 3-4 G kl. mokiniams, besimokantiems geografiją išplėstiniu kursu, organizuotas susitikimas su UAB ,,HNIT – BALTIC“ projektų vadovu Arvydu Dotu tema ,,Žemėlapių sudarymas elektroninėje sistemoje“. Ši įmonė viena didžiausių ir labiausiai patyrusių geografinių informacinių sistemų (GIS) programinę įrangą bei jos pagrindu sprendimus kuriančių įmonių Rytų ir Vidurio Europoje. Ji remia bei skatina iniciatyvas, orientuotas į aplinkosauginę veiklą. Vienas tokių -  visuomenei gerai žinomų projektų ,,Pranešk apie skriaudžiamą gamtą“. Gimnazistams svečias papasakojo, kaip taikant geografines, geoinžinerijos, kartografijos mokslais paremtas GIS technologijas ši įmonė teikia efektyvius, klientui maksimaliai naudingus informacinių technologijų (IT) sprendimus.
 • 2012-10-25 d. su 2a, 2b, 2c ir 2d G klasių mokiniais lankėmės Vilniaus apygardos teisme. Vyriausiasis specialistas G. Stalnionis, suderinęs leidimą su teisėju A. Valantinu, gimnazistams suteikė galimybę stebėti teismo posėdį dėl kardomosios priemonės pratesimo nusikaltimu įtariamajam asmeniui. Mokiniai praktiškai galėjo įvertinti prokuroro ir advokatą išgirstą kalbą bei apmąstyti, kokių charakterio savybių reikia, pasirenkant teisininko profesiją. Teisėjas akcentavo, kad pretendentas teisėjo pareigoms užimti turi būti baigęs teisės studijas (bakalaurą ir magistrą), turėti 5 metų praktiką šioje srityje ir išlaikyti sunkų teisinių žinių egzaminą. Taip pat būtina sveikatos pažyma ir specialiųjų tarnybų patikrinimas. Konkursuose dalyvauja daug kandidatų, o kartais į vieną vietą pretenduoja net 30 teisėjų.

 

 • 2012-10-23 d. bendradarbiaudami su ekonomikos mokytoja 2b G klasės mokiniai buvo supažindinti su projektų vadovo pareigybe. Buvo atvykęs svečias iš Barclays įmonės Raimundas Andriušaitis pagal projektą „Kam to reikia?“
 • 2012-10-18 d. organizuotas visuotinis 3 G klasių tėvų susirinkimas dėl studentų priėmimo į aukštasias mokyklas 2014 metais. Pranešimą skaitė LR Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento specialistas Darius Gudinas.
 • 2012-10-12-13 dienomis 2-4 G kl. mokiniai, bendradarbiaudami su ekonomikos mokytoja, dalyvavo Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusiame verslumo renginyje „Versli Lietuva“. Dviejų dienų verslumo renginys kvietė pasiklausyti įkvepiančių, motyvuojančių, verslo galimybes pritraukiančių pranešimų bei įgyti žinių iš pirmų lūpų. Kai kurie mokiniai dalyvavo ir antrą dieną organizuotose verslumo dirbtuvėse, kur patyrusių verslininkų padedami sėmėsi praktinių įgūdžių, sužinojo verslo užkulisių paslapčių. Gimnazistai buvo sužavėti jaunaisiais pranešėjais: Saulius Dailidė kartu su broliu Aidu šiuo metu vadovauja „Pixelmotor Team“. Per pirmąsias 20 dienų naujojoje „Apple“ programų parduotuvėje kompiuteriams „Mac App Store“ jų sukurta programa uždirbo 1 mln. JAV dolerių.

  2 b G kl. mokinės Emilijos Š. įspūdžiai išklausius S. Dailidės pranešimą: ,,likau maloniai nustebinta ,,Pixelmator Team” įkūrėjų sėkmės istorijos. Tai buvo vienas iš įdomesnių pranešimų, kokį tik esu girdėjusi. Labiausiai sužavėjo tai, kaip lengvai kalbėjo Saulius, žmogus, kuris per dvidešimt dienų užsidirbo milijoną, bet yra nė lašo nepasikėlęs. Žinoma, dėl šio tikslo jis su broliu dirbo net dešimt metų, taigi lengvų praturtėjimų kaip ir nebūna. Jis akcentavo, kad jei mokykloje bent viena ausimi būtų klausęs, ką jiems sako mokytojai, savo tikslą būtų pasiekę trigubai greičiau.“
 • 2012 m. spalio pirmoje pusėje 3 G kl. mokiniai  buvo supažindinti su 2014 m. pagrindiniais kriterijais geriausiųjų eilei į universitetines studijas sudaryti pagal studijų kryptis.
 • 2012-10-11 d. 3-4 G klasių pageidavimu gimnazijoje viešėjo Studijų užsienyje informacijos centro atstovė Renata Žukovska. Į susitikimą kviesti tie vyresniųjų klasių mokiniai, kurie domisi studijų galimybėmis užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Viešnia suteikė informaciją apie įvairių šalių akredituotų aukštųjų mokyklų sąrašus, stojimo tvarką, patikimas nuorodas, pasiruošimo tarptautiniams egzaminams kursus, bei galimybę bendrauti su bendraamžiais forumuose. Kai kurie gimnazistai po susitikimo asmeniškai domėjosi iškilusiais klausimais.
 • 2012-10-08 d. bendradarbiaujant su chemijos mokytojomis 1-ų G klasių mokiniams organizuota išvyka į UAB „Vilniaus vandenys“ ir Vilniaus nuotekų valyklą. Kodėl dažniausiai apsilankymą šiose įmonėse organizuojame jauniausiems gimnazistams?

  Chemijos pamokose devintokai nagrinėja temą „Vandens tarša, valymas ir apsaugos būdai“, todėl jie praktiškai pamato, kad Lietuvoje vanduo pumpuojamas iš 40-180 m. gylio gręžinių, moderniais vandens gerinimo įrenginiais pašalinus mangano ir geležies perteklių, švarus ir skanus, jis vamzdžiais atiteka iki mūsų namų. Apsilankę Vilniaus miesto nuotekų valykloje susipažinome su pradėjusiais veikti moderniais dumblo apdorojimo įrengimais. Naudojant pažangiausią technologiją, dumblas, kuris anksčiau buvo vežamas į laukus, bus apdirbamas taip, kad iš jo liks sausa bekvapė medžiaga, tinkanti kompostui ir biokurui. Domėjomės specialistų, dirbančių šiose įmonėse, skaičiumi, išsilavinimu, jų darbo patirtimi bei institucijomis, kurios ruošia šiuos specialistus.
 • 2012-10-01 d. su 8e klasės mokiniais ir jų klasės vadove aplankėme Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro užkulisius. Išvykos tikslas – supažindinti ekskursijos dalyvius su įvairių teatro tarnybų darbu ir 27-iomis techninėmis profesijomis. Po ekskursijos grįžtamojo ryšio anketose mokiniai vertino gautos informacijos naudingumą ir išreiškė pageidavimą susitikti su teatro aktoriais bei solistais.
 • 2012 m. rugsėjo mėn. ugdymo karjerai koordinatorė L. Jankauskienė teikė paraišką švietimo mainų paramos fondo organizuojamam kokybės konkursui. PIT buvo kviečiami varžytis nominacijoje „Kokybiškiausiai darbdavius į profesinio informavimo veiklą įtraukęs PIT“. Nominacijos tikslas – įvertinti profesinio informavimo taškų iniciatyvumą,  organizuotumą ir efektyvumą pasinaudojant bendradarbiavimo su darbdaviais (privataus, valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus atstovais) galimybėmis ir supažindinti mokinius su įvairių profesinių sričių ypatumais. 2008 m. taip pat teikėme paraišką šio fondo kokybės konkursui „Europos kūrybiškumo ir naujovių metai“, bet pagal nustatytus kriterijus į laureatų sąrašą nepatekome.