Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

UGDYMO KARJERAI PASLAUGOS GIMNAZIJOJE

Ugdymas karjerai – nuosekliai taikomų įvairių priemonių visuma, kuriomis siekiama ugdyti asmens karjeros planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo, t. y. karjeros valdymo, kompetencijas. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam reikia tėvų, mokytojų, karjeros koordinatorių pagalbos. Jiems padedant mokinys turėtų išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias teisingai pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti būsimą vietą darbo rinkoje.

Tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą..

Uždaviniai: 

Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

 

Pagrindiniai ugdymo karjerai dokumentai:

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

 

Ugdymo karjerai paslaugas teikia ugdymo karjerai koordinatoriai:

 • Laima Jankauskienė (309 kab.)  
 •  Vidmantas Kančiauskas (201 kab.)  
 •  Lilija Lasauskienė (211 kab.)

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su  LEU, Vilniaus kolegijos dizaino ir technologijų fakultetu, Vilniaus teisės ir verslo kolegija, VGTU, Vilniaus darbo birža, Vilniaus miesto amatų centru, VŠĮ ,,Kitas variantas“.

Daugiau informacijos rasite mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje.

Naudinga informacija mokiniams ir jų tėvams:

 1. Vadovas tėvams kaip padėti vaikui renkantis karjerą.
 2. www.aikos.smm.lt
 3. www.studijos.lt
 4. www.lamabpo.lt
 5. www.egzaminai.lt
 6. Lietuvos profesijų klasifikatorius.
 7. www.ldb.lt
 8. www.profesijupasaulis.lt
 9. www.baluskaičiuokle.lt
 10. www.skvc.lt
 11. www.vsf.lt
 12. www.ucas.com (studijos užsienyje)
 13. www.euroguidance.lt
 14. www.mukis.lt
 15. www.studinfo.lt
 16. www.balticstudent.lt

Priemonės ir renginiai 2013-2014 m.m. :

 • 2014-05-14 dieną  Ic gimn. kl. mok. kartu su klasės vadove lankėsi Pinigų muziejuje. Grįžtamojo ryšio anketose mokiniai pažymėjo, kad šią ekskursiją būtų galima susieti su ekonomisto, finansininko, brokerio profesijomis.
 • 2014-05-14 dieną trys aktyvūs Ic ir Id gimn. kl. mokiniai dalyvavo šešėliavimo savaitėje pagal projektą „Kam to reikia?“. Devintokai  turėjo galimybę visą darbo dieną pabūti UAB Euroterma  (Derybos Lt) įkūrėjo ir VU TVM dėstytojo Dariaus Rupšlaukio šešėliu jo darbo vietoje, dalyvaujant derybų mokymuose tema ,,14 pardavimo metodų“.
 • 2014 m. balandžio mėnesį su I ir II gimn. kl. mok., norinčiais susipažinti su profesinėmis mokymo programomis baigus pagrindinio ugdymo kursą, lankėmės įvairių profesinių mokyklų atvirų durų dienose: Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje, Vilniaus statybininkų rengimo centre bei Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje.
 • 2014-04-09 dieną Ic gimn. kl. mokiniai dalyvavo išvykoje į TEO LT. Su šios įmonės veikla mus supažindino buvęs mūsų gimnazijos mokinys  Rolandas Repšys, o dabar VU doktorantas ir šios įmonės Privačių klientų kanalų plėtros ir rėmimo skyriaus vadovas. Štai ką rašė gimnazistai po susitikimo: ,,...vaikinas ar mergina turi būti entuziastingi, mokėti dirbti grupėje, norintys tobulėti, siekiantys mokslo žinių“ (Evita U.), „... idealus darbuotojas yra tolerantiškas, bendraujantis bei sąmoningas žmogus“ (Diana M.), ,, ...dabar kiekvieną dieną galvoju apie tai, ką galėčiau dibti vasarą, kad įgaučiau darbinės patirties“ (Aleksas V.), „...šios išvykos metu supratau, kad savo būsima profesinės veiklos kryptimi reikia pradėti domėtis kuo anksčiau ir jei norėsi pasiekti kuo daugiau, reikės dirbti iki prakaito“ (Justas J.).
 • 2014-03-18 dieną II ir III klasės gimnazistams, pasirinkusiems biomedicinos mokslų studijų sritį, buvo suteikta galimybė pagal projektą ,,Kam to reikia?!” apsilankyti UAB SK Impleks medicinos diagnostikos centre. Kineziterapeutė Agnė Libertė labai nuosekliai ir informatyviai papasakojo apie savo pasirinkimą, baigtas studijas ir profesinę patirtį. Kineziterapija, arba gydymas judesiu, yra viena pagrindinių reabilitacijos priemonių. Tai ne masažų rinkinys, o gydymas pritaikius fizinius judesius. Specialistė akcentavo, kad labai svarbus pokalbis su pacientu, nes reikia išsiaiškinti ir suprasti, ko atėjo pacientas ir kuo galima jam padėti. Toliau reikia atlikti apžiūrą ir judėjimo sistemos vertinimą. Pats kineziterapeuto profesijos įdomumas, jog kiekvienas pacientas yra skirtingas, o tai priverčia mąstyti kūrybiškai. Atpildas už tai – kai šlubuojantis pacientas po gydymo jau gali normaliai vaikščioti, jam tai atrodo kaip stebuklas.
  A. Libertė padėjo išsiaiškinti, kuo skiriasi kineziterapeuto profesinės veiklos galimybės skirtingose gydymo įstaigose (asmens sveikatos priežiūros, socialinės reabilitacijos, sveikatingumo ir privačiose įstaigose). Susitikimo pabaigoje – nuoširdūs padėkos žodžiai už mums skirtą laiką ir bendra nuotrauka prisiminimui.

 • 2014-03-13 dieną IIId ir IIIe kl. mokiniai, besimokantys biologiją išplėstiniu kursu, lankėsi UAB ,,Imunolita“.
  Laboratorijos specialistė Milda Deveikytė maloniai sutiko atvykusius gimnazistus ir pirmoje susitikimo dalyje papasakojo apie Kamieninių ląstelių banko specifiką. Ši įstaiga Lietuvoje veikia nuo 2006 m. KLB personalas – tai kvalifikuoti biologai, imunologai, biofizikai, genetikai, kurie nuolat seka ir dalyvauja kamieninių ląstelių moksliniuose tyrimuose. Šiuo metu bankas skaičiuoja maždaug 1039 kamieninių ląstelių ,,vienetus“. Šią galimybę renkasi tėvai, norėdami užtikrinti geresnes gydymo galimybes savo vaikams ligos atveju. Regeneracinė medicina vadinama ateities medicina. Atliekama daugybė mokslinių tyrimų ieškant kamieninių ląstelių panaudojimo medicinoje galimybių.
  Dezinfekavę avalynę ir apsirengę specialiaisiais drabužiais, buvome palydėti į laboratoriją. Specialistė pademonstravo, kaip atliekamas kraujo ląstelių gyvybingumo tyrimas, ir leido patiems stebėti per mikroskopą. Parodė patalpą, kur skystame azote laikomi mėginiai. Mėginys užšaldomas ir saugomas specialiame šaldymo maišelyje (24 ml) iš dviejų dalių, kuris talpinamas į specialią, ilgalaikiam saugojimui (70 metų) skirtą kasetę.
  Apžiūrėję aukštų technologijų laboratoriją bei susipažinę su naujų gydymo technologijų kūrimu, buvome pakviesti į greitąjį ląstelmūšio turnyrą. Tai puiki galimybė įtvirtinti žinias, įgytas šio susitikimo metu.

 • 2014-02-14 dieną 5e ir 6a klasės mokiniai aplankė Policijos departamento  prie Vidaus reikalų ministerijos centrinį policijos muziejų. Šeštokė Silvija Greimaitė trumpai atpasakoja tai, ką sužinojo išvykos metu: ,,Buvome pakviesti į didelę salę, kur labai daug sužinojome apie policijos istoriją: kokia apranga buvo dėvima Nepriklausomos Lietuvos laikais, kokie žmonės buvo pirmieji Lietuvos policininkai, kokie buvo policijos skyriai, kokius mokslus reikėjo baigti, kad taptum policininku ir t.t. Ekskursijos metu mes ne tik stebėjome skaidres, bet ir galėjome paliesti įvairius eksponatus.
  Linksmiausia dalis buvo tada, kai mums leido patiems išbandyti ginklus ir apsaugines liemenes. Mums neleido tik vieno – liesti elektrošoko. Išeidami apžiūrėjome policininkų medalius ir šių dienų uniformas.“ 

 • 2014-01-17 dieną II-IV-ų klasių gimnazistai turėjo galimybę apsilankyti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. II klasės gimnazistai Agnė Žilionytė ir Ovidijus Požėla dalijasi įspūdžiais: ,,Akademijos pirmakursiai papasakojo, kaip kariūnai gyvena, kur sportuoja ir mokosi. Sužinojome apie griežtus tvarkos ir drausmės reikalavimus. Pamatėme ginklų parodą, apsilankėme šaudykloje ir Karo akademijos muziejuje. Sužinojome, kokias specialybes gali rinktis kariūnai. Buvome supažindinti su stojimo į karo akademiją tvarka ir reikalavimais. Pabandėme ir patys atlikti panašius uždavinius, kokius privalo išspręsti į akademiją stojantys jaunuoliai.“
 • 2013-12-02 d. IIc ir IIb klasės gimnazistai dalyvavo susitikime su Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos studentu, atvykusiu mokytis iš Azerbaidžano. Selim Asgharov jau antrus metus Lietuvoje studijuoja teisę ir pakankamai gerai kalba lietuviškai. Jo draugas Elvin studijuoja verslo vadybą VGTU. Vaikinai atstovauja jaunimo organizaciją AYOL ir susitikimo metu pristato Azerbaidžano kultūros projektą: valstybės simboliai, įžymūs šalies žmonės, nacionaliniai patiekalai, papročiai, tradicijos.

 • 2013-11-22 d. gimnazijoje viešėjo projekto ,,Kam to reikia?!“ dalyviai – laisvalaikio animatorių mokymo vadovai – Irena ir Dovydas. Jie bendravo su IIb, IVa ir IVb gimnazijos klasės mokiniais. Šie praktikai prisidėjo prie Nacionalinės karjeros savaitės stengdamiesi pasidalinti savo patirtimi, kas gali laukti jauno žmogaus, užvėrus mokyklos duris.
 • 2013 m. spalio ir lapkričio mėn. II-ų klasių gimnazistai tradiciškai lankėsi LMNSC Ugdymo karjerai skyriuje. IIa gimnazijos klasės mokinė Agnė Žilionytė dalinasi įspūdžiais: ,,susitikimo metu konsultavomės, kaip pasirinkti sėkmingą mokymosi kryptį ir įgyti sau tinkantį ir patinkantį išsilavinimą, kad ateityje galėtume dirbti mėgstamą darbą. Taip pat atlikome Holando testą, kuris padėjo analizuoti, kokią profesiją būtų galima rinktis pagal savo interesus, polinkius ir pomėgius.“
 • Lietuvos Konstitucijos dienos išvakarėse (2013-10-23 d.), IIa ir IIb gimnazijos klasės mokiniai lankėsi Vilniaus apygardos teisme. Esame dėkingi atstovui spaudai G. Stalnioniui už suteiktą galimybę jau trečius metus susipažinti su teismo darbo specifika ir su teisėjo profesijos ypatumais. Vienoje iš posėdžių salių įkurdintais jaunaisiais svečiais bendravo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja V. Mikuckienė. Kaip tampama teisėju? Ar sunkūs teisėjų egzaminai? Po kiek bylų tenka kiekvienam? Kaip teisme skirstomos bylos?- teisėją Viliją klausimais apibėrė įsidrąsinę gimnazistai. Pasitikrinome, ar pakankamai žinome Konstituciją ir nepilnamečių justicijos įstatymus. Geriausiai sekėsi Evitai Zyrianovaitei, Patrikui Feiferui ir Jovitui Švažui.

 • 2013-09-23 d. bendradarbiaujant su chemijos mokytojomis II gimnazijos klasės mokiniams buvo organizuota kelionė į Kėdainiuose esančią trąšų gamyklą ,,Lifosa“. Mokiniai susipažino su gamybos procesu ir aplinkosaugos projektais bei aplankė gipso kalnus, kurių aukščiausia vieta – 82 metrai.
  Gamybos skyriaus viršininkas informavo, kad šiuo metu įmonėje dirba 965 darbuotojai ir specialistų kaita beveik nepastebima, nes bendrovė siekia kurti tinkamas darbo sąlygas savo darbuotojams. AB ,,Lifosa“ nuo 2006 metų visus norinčius darbuotojus įmonės lėšomis papildomai draudžia sveikatos draudimu, pagal kurį darbuotojui jo pasirinktoje gydymo įstaigoje atliekami profilaktiniai sveikatos patikrinimai, sveikatinimo procedūros, odontologijos paslaugos ir kt.

 • 2013-09-19 d. jau antrą kartą mokykloje lankėsi Jaunimo organizacijos ,,ESN Vilnius university“ projekto ,,Erasmus Lietuvos mokykloms“ dalyviai - studentai iš Rusijos, Slovakijos, Vokietijos ir Turkijos. Juos atlydėjo mūsų buvusios mokinės (dabar VU studentės) Monika Draučiūnaitė ir Julija Daubaraitė. Svečiai bendravo su II a ir IV c gimnazijos klasių mokiniais per rusų, vokiečių ir anglų kalbos pamokas. Aktyviausi buvo dvyliktokai ir jų diskusija baigėsi telefonų numerių pasikeitimais bei studento iš Turkijos kvietimu laisvalaikiu pažaisti krepšinį...
  Dėkojame komandai už suteiktą galimybę mokiniams betarpiškai pabendrauti su užsienio šalių studentais ir mūsų mokyklą baigusiais mokiniais.