Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Vilniaus Žvėryno gimnazijos profesinio informavimo taškas


Priemonės ir renginiai 2010-2011 m.m. :

 • 2011-06-02-03 dienomis gimnazijos moksleiviai kartu su biologijos mokytojais buvo nuvykę į KU Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutą. Šis institutas yra savarankiška Klaipėdos universiteto mokslo ir studijų įstaiga, vykdanti tarptautinio lygio fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, rengianti mokslininkus bei aukštos kvalifikacijos specialistus. Konferencijų salėje susipažinome su institute vykdomomis veiklos sritimis. Išsamesnis mokslinių tyrimų pristatymas vyko penkiose mokinių grupėse: 
  • Jūros dugno ir gyvūnų tyrimai
  • Planktono organizmų tyrimai
  • Vandens ir aplinkos chemijos tyrimai
  • Jūros geoekologiniai tyrimai
  • Jūros ir sausumos sąveikos tyrimai.

Padėkoję organizatoriams nuvykome į Jūrų muziejų. Čia edukacinę programą mums parengė Akvariumo skyriaus vedėjas Saulius Karalius. Šis žmogus – ne paprastas gamtininkas, o biologas – dailininkas. Jis ne tik gerai pažįsta gamtos pasaulį, bet ir sugeba jį detaliai tiksliai pavaizduoti savo piešiniuose. Jis iliustravo enciklopedinio pobūdžio leidinį ,,Lietuvos paukščiai“, jo piešiniai panaudoti knygose ,,Lietuvos drugiai“, ,,Estijos drugiai“ ir ,,Lietuvos fauna“.

Žuvininkystės tyrimų laboratorijoje Kopgalyje sužinojome, kad iš šios laboratorijos pateiktų duomenų ES sprendžiama, kiek ir kokių žuvų Lietuvos žvejams leisti sugauti vienais ar kitais metais. Pagal pateiktus duomenis nustatoma menkių, strimelių, otų, kitų žuvų išteklių būklė ir skiriasi leistini jų sugavimo kiekiai.

Antrą dieną aplankėme Palangos botanikos sodą, oranžeriją ir Klaipėdos gamtininkų centro ,,Mini zoo“.


 • 2011-05-25 dieną technologijų mokytojai su 1a G kl. mokiniais lankėsi Vilniaus statybininkų rengimo centre ir pravedė technologijų pamoką kartu su kitais specialistais. Leido gimnazistams naudotis mokymo baze, supažindino mokinius su profesiniu rengimu bei įvairiomis technologijomis. Vaikinai sukalė du inkilėlius, o merginos papuošė juos dekupažu. Kūrybinis džiaugsmas – geriausias pamokos įvertinimas!

 

 • Kadangi 2010 metais daug studentų negavo paskolų studijoms užsienyje dėl netinkamai užpildytų dokumentų. 2011-05-10 dieną Kalba.lt vadybininkas Aleksandras Feldman  organizavo nemokamą paskolų pildymo konsultaciją mūsų gimnazijos dvyliktokams.
 • 2011-05-05 dieną kartu su technologijų mokytojais lankėmės Senuosiuose Trakuose ir supažindinome 2 G kl. mokinius su taikomosios dekoratyvinės dailės D. ir J. Ališauskų medžio dirbiniais, kuriuos meistrė Dalia inkrustuoja žolynais ir krūmais. Išvykos tikslas – supažindinti mokinius su medžio kūrinių raiška iš kartos į kartą perduodamomis tradicijomis. Labai įdomus meistrės pasakojimas apie ąžuolinių indų, pjaustymo lentų, padėklų, stalo rinkinių, skaptuotų guobos dubenų gamybą, jų padengimą ekologišku bičių vaško ir sėmenų aliejaus mišiniu, kuris apsaugo nuo drėgmės poveikio ir leidžia induose laikyti bei pateikti maisto produktus, plauti juos vandeniu. Apžiūrinėdami įvairius dirbinius supratome, kad meistrų rankų darbas išsaugo geriausias medžio savybes, medžio jaukumą ir šilumą - ,,Medžio dvasią“.

 • 2011-04-14 dieną į gimnaziją pasikvietėme informacinių technologijų profesionalą, bendrovės Microsoft atstovą Marių Bulbuką. Susitikime dalyvavo 2b, 3b, 3e ir 4c G kl. mokiniai. Svečias pasidalino žiniomis apie profesijos perspektyvas, studijų ir kasdienio darbo ypatybes. Šių metų pradžioje asociacijos ,,Infobalt“ atlikta didžiųjų sektoriaus darbdavių ir asociacijos narių apklausa parodė, kad artimiausiais metais informacinių ir ryšių technologijų specialistų paklausa rinkoje ims gerokai viršyti pasiūlą.
  Tad betarpiškas bendravimas tarp srities specialistų ir moksleivių gali geriausiai atskleisti, ką reiškia gyvenime pasirinkti IT, parodyti galimybes kūrybai ir paskatinti moksleivius domėtis šios krypties studijomis. Svečio teigimu, ateities IT profesionalų laukia itin įdomūs uždaviniai – pasiekti, kad informacinės technologijos būtų dar aktyviau panaudojamos sprendžiant opiausias ekonomikos, gamybos, švietimo, medicinos, aplinkos apsaugos ar bet kurios kitos srities problemas.
 • 2011-04-13 dieną kartu su lietuvių kalbos mokytojomis ir 3G klasių mokiniais bendravome su jaunaisiais ,,Lėlės“ teatro aktoriais. Susitikimo metu aktoriai pristatė programą su dainomis iš spektaklių, papasakojo, kaip jie pasirinko aktoriaus profesiją, kaip jiems sekėsi besimokant mokykloje, atvėrė teatro užkulisius ir kartu su mokiniais pažaidė keletą žaidimų kviesdami apsilankyti ,,Lėlės“ teatro spektakliuose.
 • 2011-03-31 dieną gimnazijoje lankėsi VGTU priėmimo komisijos atstovė Valerija Bernotienė ir bendravo su 2d ir 2b G kl. mokiniais. Viešnia pabrėžė, kad galvojant apie savo ateitį svarbu mokykloje teisingai pasirinkti, kokius mokomuosius dalykus mokytis, kurių mokomųjų dalykų brandos egzaminus laikyti, kad ne tik lengviau būtų įstoti į valstybės finansuojamą vietą, bet ir studijuojant inžinerinius mokslus aukštojoje mokykloje mokytis būtų lengviau. VGTU bakalauro studijas organizuoja aštuoni fakultetai ir vienas institutas, kurie siūlo daugiau kaip 40 pirmosios pakopos nuolatinių bei ištęstinių studijų programų. V. Bernotienės teigimu, sistemingas gilinimasis į savo specialybę visų studijų metu užtikrina darbo sėkmę visą likusį gyvenimą...
 • 2011-03-18 dieną 1b, 1c, 1d ir 2c G kl. mokiniai kartu su biologijos mokytojais lankėsi Plastinės pakuotės perdirbimo gamykloje. Gimnazistai sužinojo, kad UAB ,,PET GROUP“ perdirba spalvotą ir bespalvę vaisvandenių, alaus ir mineralinio vandens tarą. Pamatė, kaip naudoti plastikiniai buteliai perdirbami pagal šiuos pagrindinius etapus: pirmiausia jie išrūšiuojami pagal spalvas, intensyviai plaunami, plaunami, pjaustomi iki smulkių PET dribsnių ir šie vėl plaunami. Taip paruošti dribsniai yra apie 99, 98 % švarumo. Susipažinome su įmonėje dirbančiais specialistais (aplinkos apsaugos inžinierius, gamybos technologas, rūšiuotojai) ir jų pareigybėms keliamais reikalavimais.

 • 2011- 03-16 dieną 3-4 G kl. mokiniai, pasirinkę fiziką mokytis išplėstiniu ir bendruoju kursu, susitiko su VPU studijų skyriaus vedėju, fizikos profesoriumi A. Kiveriu. Susitikimo tema – Nanotechnologijos. Susirinkusiems profesorius pabrėžė: ,,Jeigu daug kas nemato nematomų pasaulių, tai dar nereiškia, kad jų nėra. Daug kas, iš ko mes anksčiau juokėmės, dabar jau patvirtinta mokslo. Tie didžiuliai mokslo laimėjimai, apie kuriuos mes žinome, tai tik menkniekis palyginus su tuo, kas bus atrasta ateityje“.
 • 2011-03-10 dieną 2a, 2c ir 2d G kl. mokiniai buvo pakviesti į susitikimą su VŠĮ ,,Kitas variantas“ atstovu Viktoru Pėčia. Jis pristatė šios organizacijos veiklą ir siekius, kviesdamas gimnazistus lankyti tęstinio mokymo programą, kurios dėka padedama daug sparčiau ugdyti asmeninius gebėjimus, mokytis planuoti savo laiką, nustatyti tikslus, įgyti gebėjimų formuoti savo profesinę karjerą. Į pirmąjį susitikimą atvyko tik keturi moksleiviai, tad lektorius rekomendavo pagalvoti bei paskatinti ir kitus bendraminčius lankyti šią programą kitais mokslo metais.
 • 2011-03-07 dieną į susitikimą su Vilniaus dizaino kolegijos atstovais mokytoja J. Kokštaitė pakvietė 3a, 3b, 3c, 3e, 3d ir 4e G kl. mokinius. VDK galima studijuoti:
  a. Interjero dizainą
  b. Mados dizainą
  c. Taikomąją fotografiją
  d. Grafinį dizainą.
  Kūrybinių projektų vadovė Ugnė Marija Šiugždinytė atvykusi į mūsų gimnaziją su studentėmis informavo, kad kolegija siūlo kokybiškas meno srities studijas bei patrauklius mokymo būdus kūrybingiems, novatoriškiems ir saviraiškos galimybių ieškantiems žmonėms, siekiantiems tapti geriausiais savo srities specialistais.
 • 2011 metų kovo, balandžio mėn. PIT konsultantė dalyvavo visų 4-ų G kl. valandėlėse tema ,,Atsakingas studijų programos pasirinkimas“. Abiturientai buvo informuoti apie pagrindinius 2011 metų BE akcentus, galimybę pasirinkti studijų formą, priėmimo naujienas ir etapus, minimalius reikalavimus stojant į kolegijas ir universitetus, konkursinio balo sandarą, ,,krepšelių“ paskirstymą, studentų rotaciją, skatinamąsias ir socialines stipendijas, paskolų rūšis ir skolinimosi sąlygas.
 • 2011-02-10 dieną VGTU priėmimo komisijos sekretorius prof. R. Kliukas dalyvavo 4-ų G kl. visuotiniame mokinių tėvų susirinkime ir papasakojo apie bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas (LAMA BPO, 2011). Lietuvos aukštosios mokyklos susitarė organizuoti bendrą priėmimo į aukštąsias mokyklas konkursą ir suteikti stojantiesiems galimybę vienu prašymu pretenduoti būti priimtiems studijuoti pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų programos vienoje iš pasirinktų aukštųjų mokyklų. Prašymą pateikimas internetu sudarys galimybę stojantiesiems nevykti į aukštąsias mokyklas pristatyti išsilavinimo ir kitų  dokumentų, gerokai sumažins stojančiųjų kelionės išlaidas, sutaupys jų laiko.
 • 2011-01-19 dieną 3b, 3c, 4c, ir 4d G kl. mokiniai, pasirinkę fiziką mokytis išplėstiniu kursu, buvo nuvykę į Fizinių ir technologijos mokslų centro puslaidininkių fizikos institutą. Kartu su fizikos mokytoja D. Nakutavičiene aplankėme Aukštatemperatūrinio superlaidumo, Optoelektronikos  ir Puslaidininkių optikos laboratorijas. Susipažinome su šios srities specialistais ir jų veiklos pasiekimais gamtos mokslų srityje.
 • 2011-01-18 dieną gimnazijoje lankėsi ISM bakalauro studijų vadybininkė Ona Būdaitė ir bendravo su 4a, 4e, 4c ir 4d G kl. mokiniais. Ji pristatė ISM vadybos ir ekonomikos universitetą kaip pirmąjį privatų verslo universitetą Lietuvoje. Galvojantiems apie karjerą vadybos ir ekonomikos srityje, turimų žinių tobulinimą ar akademinę veiklą, studijas ISM vertėtų rinktis dėl kelių priežasčių:

   I. Tarptautinė kokybės akreditacija – tai vienintelis universitetas Lietuvoje, kuriam suteikta ši kokybės akreditacija.

   II. Bendrų novatoriškumo, atvirumo, kokybės, profesionalumo ir nuolatinio mokymosi vertybių vienijama ISM bendruomenė, kurios lygiateisiai nariai yra kiekvienas čia  besimokantis ar dirbantis.
 • 2010-11-22 dieną ekskursijoje dalyvavę moksleiviai buvo pakviesti į žinių konkursą IT tema, kuris vyko Socialinių mokslų kolegijoje. Čia buvo suorganizuota ir mini ekskursija po kolegiją.  Mūsų gimnazistai užduotis atliko labai gerai ir buvo apdovanoti simboliniais suvenyrais.
 • 2010-12-21 dieną Socialinių mokslų kolegija pakvietė vyresniųjų klasių gimnazistus, besidominčius fizinių mokslų studijų sritimi, aplankyti pažangias informacinių technologijų įmones ir pabendrauti su jose dirbančiais specialistais.  Lankėmės UAB ,,Penki kontinentai“ ir Liepiškių technologijų parke. Pirmosios įmonės viename iš skyrių buvome supažindinti su patobulinta banko kortelių apsauga ir padirbtų pinigų atpažinimo sistema bankomatuose. Antro skyriaus darbuotojas pristatė komfortinę automatikos sistema ,,Protingi namai“. Trečiajame skyriuje buvo pristatoma interaktyvioji televizija. Mes bendravome su jaunais specialistais, šioje įmonėje pradėjusiais dirbti dar studijų metu. Jie buvo patenkinti darbo sąlygomis šioje įmonėje, nes čia  suteikiama galimybė asmenybės saviraiškai ir tobulėjimui. Visi jie pabrėžė, kad darbdavys pokalbio metu labai vertina kiekvieno norinčio čia įsidarbinti motyvaciją ir kompetencijas bei norą tobulėti.

Papietavę ,,Katpėdėlės“ restorane nuvykome į Liepiškių technologijų parką, kuris savo veiklą orientuoja į šalyje mažai plėtojamas kosmines ir palydovines technologijas. Sužavėjo dirbančių inžinierių pareigingumas, atsakingumas ir gebėjimas įvaldyti sudėtingas technologijas, kurios suteikia galimybę palaikyti ryšį su kosminiais palydovais. Buvome sužavėti ne tik moderniomis technologijomis, bet ir čia dirbančiais specialistais.

 • 2010-11-21 dieną gimnazijoje lankėsi buvęs mūsų mokinys, geografijos mokytojos Karinos Butkutės auklėtinis,  dabar studijuojantis ekonomiką Olandijoje. Jis pasidalino studijų įspūdžiais su 3-4 G kl. mokiniais
 • 2010 metų lapkričio mėn. visi norintys 2 G klasių mokiniai turėjo galimybę apsilankyti Karjeros planavimo centre, nes šiemet jie turės nuspręsti, kokį individualų ugdymosi planą pasirinks, tęsdami mokymąsi 3-4 G klasėse. Specialistės suteikė informacijos apie atskiroms studijų sritims reikalingus mokomuosius dalykus, aukščiausią svertinį koeficientą turinčio dalyko reikšmę balų skaičiuoklėje. Informavo, kokių sričių specialistai turi didžiausią paklausą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ne visiems buvo priimtini Holando testo rezultatai. Kartais mokiniai nuvertina ar pervertina savo galimybes arba ateina su skirtingomis nuostatomis, dėl to rezultatai būna priešingi nei tikėtasi. Konsultantė akcentavo, kad joks testas nenuspręs už patį mokinį, nes tai yra tik pagalbos priemonė.  Mokiniams buvo paaiškinta, kaip reikia sužinoti informaciją tinklapiuose: www.aikos.smm.lt ir www.euroguidance.lt.  Jiems buvo patarta domėtis pasirinktų profesijų paklausumu ir perspektyvomis.

 

 • 2010-11-11 dieną su 2e G kl. mokiniais ir chemijos mokytoja N. Atstopaite lankėmės VPU gamtos fakulteto chemijos laboratorijoje. Stebėjome du bandymus: ,,Vulkanas“ bei ,,Vandenilio ir deguonies mišinio sprogimas“. Praktiškai susipažinome su stiklo gamybos technologija. Įdomus tas chemijos mokslas! Kol medžiagos lydėsi, mes uždavėme keletą klausimų chemijos laboratorijos vedėjui Stasiui Juknevičiui.  Teiravomės, kiek studentų baigė chemijos fakultetą praeitais mokslo metais. Sužinojome, kad bakalauro diplomus gavo 17 chemikų, o šį rugsėjį gamtos fakultete chemijos studijų programoje mokosi 9 studentai. Buvo įdomu sužinoti, kur pavyksta įsidarbinti baigusiems universitetą? Mus informavo, kad viename diplome įrašomi trys įrašai (dalyko pedagogas, chemijos bakalauras ir kvalifikacijos mokytojas), jauni specialistai įsidarbina ne tik mokyklose chemijos mokytojais, bet ir chemijos institute, įvairiose laboratorijose, įmonėse UAB ,,Fermentas“ bei UAB ,,Sicor Biotech, biochemijos institute ir kt. įmonėse.
 • 2010-10-07 dieną 1a ir 1 b G kl. mokiniai kartu su chemijos mokytojomis aplankė UAB ,,Vilniaus vandenis“ ir Vilniaus nuotekų valyklą. Išvykos metu gimnazistai susipažino su Antavilių vandentiekio stoties gerinimo įrenginiais bei nuotekų surinkimu ir valymo technologiniu procesu bendrovėje. Išvykos dalyviai buvo informuoti kur ir kokią profesinę kvalifikaciją įgyja šiai bendrovei reikalingi darbuotojai.
 • 2010-10-01 dieną 5b klasės mokiniai lankėsi Žvėryne esančioje spaustuvėje ,,Grafija“. Net ir žemesnėse klasėse labai svarbu kalbėtis su vaikais apie darbinę veiklą, kad jie galėtų atskirti ir geriau pažintų atskiras karjeros sritis.