Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Projektai


2012 – 13 m.m. Vilniaus Žvėryno gimnazijoje buvo vykdomi projektai

Europos sąjungos finansuojami projektai

Gamtos mokslų mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas - organizatoriai LEU, partneriai - regioniniai parkai. Projekte dalyvauja  biologijos mokytojai J.Kančiauskienė, V.Kančiauskas;

 „ Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ - (I etapas)  projekto organizatoriai LMITKC. Projekte dalyvauja direktorė D.Žiurienė, pavaduotoja  J.Kančiauskienė, mokytojai - L.Jankauskienė, V.Kančiauskas, psichologė L.Lasauskienė;

Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūraprojekto organizatoriai ŠMM, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė – koordinatoriai,  mokykloje, gimnazijos direktorė D.Žiurienė, direktorės pavaduotoja  ugdymui J.Kančiauskienė;

Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ - projekto organizatoriai ŠMM, partneriai - Vilniaus miesto savivaldybė, koordinatoriai ( mokykloje) gimnazijos direktorė D.Žiurienė, direktorės pavaduotoja  ugdymui R.Simonaitienė;

 

Tarptautiniai

„Tolerancijos centras – Agape“ – koordinatorė istorijos mokytoja, direktorės pavaduotoja papildomam ugdymui A.Melaikienė

„Twining“- koordinatorė istorijos mokytoja, direktorės pavaduotoja papildomam ugdymui A.Melaikienė

Vynas - kultūrinio paveldo dalis - finansuojamas Comenius lėšomis. Koordinatoriai D.Žiurienė, V.Činčienė, O.Bundonienė, I.Januškevičiūtė;

„ Nuo Andrejaus Rubliovo iki Lietuvos dabarties“koordinatoriai: I.Vološina, B.Mažintienė 1 val./sav.;

 

Respublikiniai

„ Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“  - koordinatorius ( mokykloje) kūno kultūros mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui V.Šilingienė.

„ Drąsinkime ateitį“  - koordinatorė (mokykloje) etikos mokytoja J.Patamsienė. Projekto vykdymui skiriamos 2 val./sav. I pusmetis.

 

Miesto

„Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas per rusų rašytojų kūrybos inscenizacijas“ - koordinatorius (mokykloje) rusu kalbos mokytoja B.Mažintienė

„Gamtos mokslų tęstinis projektas“ – koordinatorius O.Kavaliauskas;

 

Mokyklos

„Sakramentai – Dievo malonės šaltinis“ – koordinatorė tikybos mokytoja N.Maciulevičienė, projekto vykdymui skiriama 1 val./sav.;

„Gamtos mokslų metodologija“ – projekto vykdytojai gamtos mokslų mokytojai D.Nakutavičienė, N. Atstopaitė, L.Vičkačkienė, O.Kavaliauskas, V.Kančiauskas. Projekto vykdymui skiriamos 5 val./sav.