Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Projektai


Mūsų projektinės veiklos partneriai ir rėmėjai


Gimnazija vykdo "Interaktyvių mokymo priemonių sukūrimo ir įdiegimo Vilniaus gimnazijose" ir "Interaktyvios mokymo įrangos įsigijimo ir įdiegimo Vilniaus miesto gimnazijose" projektus. Platesnę informaciją rasite skyriuje "Projektai".

Gimnazija vykdo ES finansuojama projektą "Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra". Plačiau.

Gimnazijoje vykdomos programos: integruota prevencinė programa, žalingų įpročių prevencinė programa, patyčių prevencijos programa, psichoaktyvių medžiagų.

ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS  PROJEKTINĖS VEIKLOS

2013 – 2014 M.M. VYKDYMO IR ORGANIZAVIMO PLANAS


                                                                          

2013 – 14 m.m. Vilniaus Žvėryno gimnazijoje vykdomi ilgalaikiai projektai

 

Europos sąjungos finansuojami projektai

 „ Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ - (I etapas)  projekto organizatoriai LMITKC. Projekte dalyvauja direktorė D.Žiurienė, pavaduotoja  J.Kančiauskienė, mokytojai - L.Jankauskienė, V.Kančiauskas, psichologė L.Lasauskienė;

Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra projekto organizatoriai ŠMM, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė – koordinatoriai,  mokykloje, gimnazijos direktorė D.Žiurienė, direktorės pavaduotoja  ugdymui J.Kančiauskienė;

Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas - projekto organizatoriai ŠMM, partneriai - Vilniaus miesto savivaldybė, koordinatoriai ( mokykloje) gimnazijos direktorė D.Žiurienė, direktorės pavaduotoja  ugdymui R.Simonaitienė;

 

Tarptautiniai

 „Tolerancijos centras – Agape“ – koordinatorė istorijos mokytoja, direktorės pavaduotoja papildomam ugdymui A.Melaikienė

„Twining“- koordinatorė istorijos mokytoja, direktorės pavaduotoja papildomam ugdymui A.Melaikienė

 Vynas – Europos turtas - finansuojamas Comenius lėšomis. Koordinatoriai D.Žiurienė, V.Činčienė, O.Bundonienė, I.Januškevičiūtė;

 

Respublikiniai 

„ Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“  - koordinatorius ( mokykloje) kūno kultūros mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui V.Šilingienė.

„ Drąsinkime ateitį“  - koordinatorė (mokykloje) etikos mokytoja J.Patamsienė. Ataskaita.

 

Mieste 

 „Gamtos mokslų tęstinis projektas“ – koordinatorius O.Kavaliauskas;

 

Mokykloje 

Bažnyčios širdyje būsiu meilė – koordinatorė tikybos mokytoja N.Maciulevičienė

„Gamtos mokslų metodologija“ – projekto vykdytojai gamtos mokslų mokytojai D.Nakutavičienė, N. Atstopaitė,  O.Kavaliauskas, V.Kančiauskas.

„ Iš Vilniaus archyvų į gimnazijos muziejų“ – koordinatorius gimnazijos psichologė L.Lasauskienė

Atrastas laikas – koordinatorė lietuvių kalbos mokytoja S.Milisevičiūtė Ataskaita.

 

2013 – 14 m.m. Vilniaus Žvėryno gimnazijoje vykdomi trumpalaikiai projektai

 

Respublikinis projektas

„Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje per rusų literatūrą ir sąsają su su Lietuvos kultūra“  -  koordinatorius (mokykloje) rusu kalbos mokytojos I.Vološina,  B.Mažintienė

Mieste

Visuomenės sveikatos projektas „Judėk ir būk sveikas“- koordinatoriai lietuvių kalbos mokytoja O.Bundonienė,
kūno kultūros mokytojas A.Bundonis. Programa ir tikslaiAtaskaita

Tarpmokyklinės futbolo varžybos. 


Padidinti Padidinti Padidinti

6-ų klasių orientavimosi varžybos.

  

6-ų klasių sporto ir sveikatos šventė.

Tarpmokyklinė 7-ų klasių estafečių sporto šventė


                                                     Projektinės veiklos koordinatorė gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui J.Kančiauskienė