Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Projektai


 2014 –2015 mokslo metais vykdomi projektai

RESPUBLIKINIAI 

Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas - projekto koordinatorius mokykloje - kūno kultūros mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui V.Šilingienė.

Drąsinkime ateitį  - projekto koordinatorė mokykloje -  etikos mokytoja J.Patamsienė.

 Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje per rusų literatūrą ir jos sąsajas su Lietuvos kultūra. Inscenizacijų spektaklis ir moksleivių dailės darbų paroda „ Nuo K.Donelaičio link M.Lermontovo – koordinatorė D.Žiureinė, I.Vološina, projektą vykdo rusų kalbos mokytojai: B.Mažintienė, V.Gurklienė.

Tyrėjų naktis – projekto koordinatorė gimnazijoje direktorės pavaduotoja ugdymui J.Kančiauskienė, projektą vykdo gamtos mokslų, matematikos, lietuvių kalbos mokytojai;

Nacionalis mokslo festivalis "Erdvėlaivis Žemė" - projekto koordinatorius gimnazijoje fizikos mokytojas O. Kavaliauskas

MIESTO

„Onkologinių ir kitų neinfekcinių ligų prevencija Vilniaus miesto bendrojo lavinimo įstaigose“ – koordinatorė lietuvių kalbos mokytoja O. Bundonienė, kūno kultūros mokytojas O.Bundonis

MOKYKLOJE 

Etninė kultūra šiuolaikinių kultūros formų fone – koordinatorius istorijos mokytoja J.Guobienė, projektą vykdo mokytojai: L.Kalvelienė, A.Sabaliauskienė, O.Jonykienė, K.Butkutė

Moksleivių kūrybinis almanachas „ Atrastas laikas“ – koordinatorė lietuvių kalbos mokytoja  S.Milisevičiūtė

Šeimos džiaugsmas Biblijojekoordinatorė tikybos mokytoja N.Maciulevičienė, projekto projektą vykdo tikybos mokytoja N.Gornatkevičienė;

„Gamtos mokslų metodologija“ – projekto koordinatorė direktorės pavaduotoja ugdymui  J.Kančiauskienė,  projektą vykdo gamtos mokslų mokytojai:  I.Balsevičienė, D.Nakutavičienė, A.Adomėnas,  N.Atstopaitė,  L.Vičkakčkienė, R.Tarasevičienė.

  

 

2014 – 2015 m.m. gimnazijos mokytojai dalyvauja projektuose:

COMENIUS PROGRAMOS PROJEKTE "MOKYTOJŲ KOMPETENCIJOS PLIURILINGVIZMO INTEGRAVIMUI" 52696-LLP-1-2012-1-ES-COMENIUS-CMP dalyvauja  anglų kalbos mokytojos A. Kruopienė ir  A. Gontienė

INTEGRUOTŲ BIOLOGIJOS DALYKO IR DAILĖS PAMOKŲ RENGIMAS BENDRADARBIAUJANT SU NACIONALINE DAILĖS GALERIJA  –  projekto organizatoriai Nacionalinė dailės galerija, dalyvauja biologijos mokytojai J.Kančiauskienė ir V.Kančiauskas

PROJEKTAS „STANDARTIZUOTŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO ĮRANKIŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOMS KŪRIMAS“  (projekto kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-003),projekto organizatorius Nacionalinis egzaminų centras, dalyvauja biologijos mokytojas V.Kančiauskas

"PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO IR BRANDOS EGZAMINŲ SISTEMOS TOBULINIMAS" I ETAPO – projekto organizatorius Nacionalinis egzaminų centras, projekte dalyvauja biologijos mokytoja J.Kančiauskienė, fizikos mokytojas O.Kavaliauskas, dailės mokytoja J.Kokštaitė. 

 NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO ĮGYVENDINAMO PROJEKTO „STANDARTIZUOTŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO ĮRANKIŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOMS KŪRIMAS, II ETAPAS“8 kl.socialinių mokslų testų klausimų/užduočių rengime dalyvauja geografijos mokytoja Edita Zabarauskienė

 

2014 – 2015 m.m. Vilniaus Žvėryno gimnazijoje vykdomi trumpalaikiai projektai:

 „NEINFEKCINIŲ LIGŲ PREVENCIJA VILNIAUS MIESTO BENDROJO LAVINIMO ĮSTAIGOSE“ - A.Bundonis,O.Bundonienė.
Aprašas
.

 

Tarpmokyklinės futbolo varžybos .


Tarpklasinės draugiškos 6-ų klasių krepšinio varžybos.