Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Projektai


Mūsų projektinės veiklos partneriai ir rėmėjai


Gimnazija vykdo "Interaktyvių mokymo priemonių sukūrimo ir įdiegimo Vilniaus gimnazijose" ir "Interaktyvios mokymo įrangos įsigijimo ir įdiegimo Vilniaus miesto gimnazijose" projektus. Platesnę informaciją rasite skyriuje "Projektai".

Gimnazija vykdo ES finansuojama projektą "Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra". Plačiau.

Gimnazijoje vykdomos programos: integruota prevencinė programa, žalingų įpročių prevencinė programa, patyčių prevencijos programa, psichoaktyvių medžiagų.

2015 – 2016 M.M. ILGALAIKIAI PROJEKTAI

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

 

„JAUNIMAS PASAULIO PAVELDO KELYJE“ Projekto organizatoriai „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“. Projekto, mokykloje, koordinatorius – mokytoja  O. Jonykienė. Projekto vykdyme dalyvauja mokytojai: O.Jonykienė. I.Miliukaitė ir  I-IV G klasių mokiniai.

 „OBUOLIAI (APPLES) – patirtinis produktyvių verslumo gebėjimų ugdymas. Projekto, mokykloje,  koordinatorius mokytoja  Inga Miliukaitė. Projekto vykdyme dalyvauja mokytojai: R. Simonaitienė, A. Kruopienė, V. Činčienė, J. Kokštaitė,  J.Rafalovič, O. Jonykienė, L.Jankauskienė ir 10 – 11 kl. moksleiviai.  

 

ŠALYJE VYKDOMI PROJEKTAI

 

ATVIROS KULTŪRINIAM PAVELDUI ASMENYBĖS UGDYMAS DAUGIAKULTŪRINĖJE VISUOMENĖJEInscenizacijų jungiamasis koncertas – spektaklis ir moksleivių dailės darbų paroda

“S.Jeseninas ir jo epocha”. Projekto koordinatoriai: gimnazijos direktorė D.Žiurienė, mokytoja I.Vološina. Projekto vykdyme dalyvauja mokytojai B.Mažintienė, J.Kokštaitė, V.Gurklienė ir kitų šalies mokyklų mokytojai bei moksleiviai.

„OLIMPINĖ KARTA“ Projekto organizatorius - Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Projektą koordinuojanti grupė: pavaduotoja ugdymui V.Šilingienė, mokytoja A.Rutkauskienė, mokiniai: K.Sakalauskaitė III c g, L.Šidlauskas - IIIeg, E. Jorgensen - IIIc g k. Projekte dalyvauja 5 - 8 kl. ir  I - IV kl. mokiniai.

 

MOKYKLOJE VYKDOMI PROJEKTAI

 

INNOVATIONkoordinatorė - mokytoja Natalija  Maciulevičienė. Projekto vykdyme dalyvauja mokytoja Vilma Matuliauskaitė ir  6 kl., I-IV G kl. mokiniai. Ataskaita.

„ATRASTAS LAIKAS“  koordinatorė - mokytoja S Milisevičiūtė. Projekto vykdyme dalyvauja  mokytojas  J.Rafalovičius ir I- IV G klasių mokiniai.

„GIMTASIS KRAŠTAS, AMŽINAI MYLIMAS ...“ Projekto partneris visuomeninė organizacija, asociacija "Grok, armonika!". Koordinatorė mokytoja V.Gurklienė. Projekto vykdyme dalyvauja mokytojai: V.Vaitkienė, R.Zarauskienė, B.Mažintienė ir III G klasių mokiniai, ansamblis „Dolija“

„NEBŪK ABEJINGAS“ Projekto partneriai VŠĮ "SOS gyvūnai". Projekto  koordinatorė-mokytoja V.Gurklienė. Projekto vykdyme dalyvauja mokytoja J.Kančiauskienė ir 6a,c kl. bei kitų klasių savanoriai.

„GAMTOS MOKSLŲ METODOLOGIJA“. Koordinatorė – pavaduotoja ugdymui J.Kančiauskienė. Projekto vykdyme dalyvauja mokytojai: I.Balsevičienė, R.Tarasevičienė, N.Atstopaitė, O.Kavaliauskas ir  I G kl. mokiniai.

 „ŽVELGIANT PRO SENOLĖS LANGĄ“ Koordinatorė - mokytoja N.Gornatkevičė  ir  7, IG klasių mokiniai.

 „ETNINĖ KULTŪRA ŠIUOLAIKINIŲ KULTŪROS FORMŲ FONE“  Koordinatorė -  mokytoja  J.Gobienė. Projekto vykdyme dalyvauja mokytojai: L.Kalvelienė, A.Sabaliauskienė, O.Jonykienė, K.Butkutė ir  II –III G klasių mokiniai

 „GERUMAS MUS VIENIJA“ – projekto partneris organizacija „Caritas“ . Koordinatoriai - mokytojos:  B.Juškevičienė, N.Gornatkevičė ir 7a - 7d kl. mokiniai.

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO VERSMĖ Koordinatorė - mokytoja  N.Maciulevičienė. Projekto vykdyme dalyvauja mokytoja N.Gornatkevičė ir  5 – 8 kl.,  I – IV G kl. mokiniai. Ataskaita.

„LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOS ŽODŽIAI MUS SUPANČIOJE APLINKOJE“  Koordinatorė - mokytoja M.Viržintienė. Projekto vykdyme dalyvauja mokytojai: E.Kvaraciejienė, A.Ramoškienė ir 6 a,b, 8 – II G kl. mokiniai.